Tijdens de behandeling van de Jaarstukken in de Leidse gemeenteraad heeft CDA’er Joost Bleijie gepleit voor een horecastop totdat de zogenaamde horecavisie is herzien. Deze visie beschrijft het horeca-aanbod in Leiden en bepaald in welke gebieden er welk type horeca kan worden toegevoegd. “De huidige visie beschrijft bijvoorbeeld dat aan de Nieuwe Rijn geen horeca meer mag worden toegevoegd omdat daar voldoende horeca aanwezig is. Aanvragen die worden gedaan worden dus afgewezen met deze reden.”

De visie beschrijft ook dat er elders in Leiden nog wel plaats is voor horeca. “Aan de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld” zo zegt Bleijie, “daar is nog ruimte voor Categorie 1 horeca, de daghoreca zonder alcohol”. Waarom pleit het CDA dan voor een horecastop? “We merken nu dat de college nog voor de herziening van de horecavisie voor de derde keer een uitzondering maakt op de visie.

Tijdens het vorige college moesten er op de Nieuwe Rijn 5 horecazaken bijkomen, terwijl er een stop gold. De huidige wethouder staat horeca toe aan de Breestraat. De aanvraag voor een horecagelegenheid met 250 stoelen is in behandeling genomen, en niet afgewezen zoals de horecavisie voorschrijft. En als klap op de vuurpijl heeft het college een discotheek op bedrijventerrein De Waard vergund. Nog los van het feit dat er op het pand geen horecabestemming zit en nog los van het feit dat er in de binnenstad een discotheek van omvang leeg staat, schrijft de horecavisie voor dat er op het bedrijventerrein helemaal geen horeca mag vestigen.” Als je zo vaak uitzonderingen maakt op staand beleid (de horecavisie) dan meent Bleijie dat het tijd is voor een horecastop. “Kennelijk is het vastgestelde beleid weinig waard in de ogen van het college en vergund ze horeca op plekken waar ze wil. Dat terwijl de raad met het vaststellen van de horecavisie iets anders heeft besloten. Als je er niet op kan vertrouwen dat vastgesteld beleid gewoon wordt uitgevoerd, dan zit er niets anders op om het college een halt toe te roepen en ze op te roepen te stoppen met het laten vestigen van horeca in Leiden totdat de nieuwe horecavisie er is.” Om het college hiertoe ook daadwerkelijk op te roepen, zal Bleijie tijdens de gemeenteraadsvergadering van volgende week een motie indienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.