Op 6 maart om 20.00 uur organiseert het CDA in Leiden een politiek café met het thema “Bouwen en wonen in Leiden”. Op die avond zullen Tweede Kamerlid van het CDA Erik Ronnes, Leids CDA-kandidaat voor de Provinciale Staten Moniek van Sandick en Raadslid Roeland Storm met elkaar en met de aanwezigen hun visie geven over de woningbouwproblematiek. De locatie van het café is de IJshal aan de Vondellaan 41 te Leiden. De avond start om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om bij te dragen aan een leuke avond.

Het thema ´Bouwen en wonen in Leiden´ is voor onze afdeling een belangrijk thema. Anders dan andere steden kent Leiden een zeer dichte bebouwing zonder veel groen. Leiden is de op één na dichtst bebouwde stad van Nederland (na Den Haag). Er ligt een regionale woonopgave voor onze stad, maar het CDA Leiden is van mening dat die in regionaal verband moet worden herzien. In tegenstelling tot de gemeente Leiden, die veel woningen bouwt (en veel groen vervangt door stenen) zijn de omringende gemeenten in onze regio daar behoudender in.

Het college in Leiden (D66-GL-PvdA) wil graag 8500 woningen extra bouwen. Dat kan alleen door zeer veel hoogbouw in Leiden te laten verrijzen wat het historische karakter van de stad onherstelbaar zal beschadigen.

Het CDA in Leiden is niet anti-bouwen, maar wil anders bouwen. Kiezen we voor nóg meer stenen in Leiden, of pakken we de opgave met de regio op? Het CDA wil nadrukkelijk wel bouwen, maar wil dat gezamenlijk met de regio doen. Bouwen in Leiden, maar met de menselijke maat. Daarover gaan we met elkaar in debat.

Het CDA kijkt uit naar een mooi debat met Tweede Kamerlid Erik Ronnes en ons kandidaat-Statenlid Moniek van Sandick. Iedereen is van harte welkom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.