08 februari 2018

CDA staat pal voor het behoud van Leidse bedrijven

 “We moeten bedrijven die soms al decennialang in Leiden gevestigd zijn en waar veel Leidenaren een arbeidsplaats hebben, niet de stad uit jagen omdat er zo nodig woningen op gebouwd moeten worden op die bedrijventerreinen”, dat zei CDA Lijsttrekker Joost Bleijie tijdens het Verkiezingsdebat van Ondernemend Leiden. “Woningbouw op bedrijventerreinen beperkt Leidse bedrijven in het ondernemen. Op termijn jaag je ze daarmee de stad uit omdat ze in Leiden simpelweg niet meer kunnen ondernemen omdat wonen in de buurt van bedrijven allerlei restricties met zich meebrengen. Natuurlijk snap ik dat er in Leiden dringende behoefte is aan het bouwen van woningen omdat anders de woningmarkt oververhit raakt. Het CDA gaat graag met andere partijen op zoek naar locaties waar dat kan. Maar om nou tegen bedrijven die soms al decennialang in Leiden gevestigd zijn te zeggen ‘sorry wij pikken uw grond in en gaan er woningen op bouwen’ gaat mij echt veel te ver. Deze bedrijven kunnen in Leiden niet verhuizen, dus jagen we ze de stad en in sommige gevallen zelfs de regio uit. Iets dat ook weer ten koste gaan van de werkgelegenheid in de stad.” Het CDA vindt het dan ook een slecht idee om de woningbouwopgave op te lossen ten koste van Leidse bedrijventerreinen, mede omdat het aantal bedrijventerreinen in Leiden schaars is.

Ook de bereikbaarheid van de stad was een thema tijdens het verkiezingsdebat. Waar andere partijen de mond vol hadden over allerlei nieuwe mogelijkheden in de toekomst zoals Lightrail, wees het CDA er fijntjes op dat het voor een goede bereikbaarheid van de stad zaak is eerst de basis op orde moet zijn. “We hebben het ene project nog niet afgerond of de roep om nieuwe, dure en futuristische ideeën om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren zijn al weer hoorbaar. De lightrail, ooit door D66 hardgrondig afgeschoten, behoort bij die partij zelfs weer tot de mogelijkheden. Heel mooi allemaal en het CDA is uiteraard bereid om hierin mee te denken, maar een goede bereikbaarheid van de stad en van ondernemers begint bij de basis. Je kan bij een ondernemer niet aan komen zetten met allerlei nieuwe initiatieven als het de gemeente nog niet eens lukt om de brug in de spits gesloten te houden. Als het iedere ochtend en middag vaststaat op het Lammenschansplein. Als het niet lukt om een groene golf te realiseren op de doorgaande wegen. Of een parkeerbelasting te introduceren waar ondernemers fors voor moeten betalen. Dat zijn dingen waar ondernemers nu al mee te maken hebben. Gewoon dat de basis niet op orde is. Wat het CDA begint een goede bereikbaarheid daar en gaan we daar de komende periode hard mee aan de slag.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.