30 juni 2018

CDA stelt vragen over dreigende sluiting de Lepelaar

Door Julius Terpstra

In het Leidsch Dagblad van 30 juni staat te lezen dat zorginstelling ActiVite genoodzaakt is wijkrestaurant De Lepelaar in Leiden Zuid West te sluiten in verband met het stoppen van de subsidie. De bewoners van Leiden Zuid-West en de Appolotoren in het bijzonder zijn hierover erg teleurgesteld. Het wijkrestaurant heeft een belangrijke verbindende functie in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten. Afgelopen week was er een informatieavond over het sluiten van het wijkrestaurant met als grote afwezige de gemeente Leiden.

 Het CDA heeft afgelopen verkiezingscampagne een punt gemaakt van het tegengaan van eenzaamheid (onder oud en jong). Daarnaast vindt het CDA ook dat er voldoende voorzieningen in de wijk aanwezig moeten zijn. In onze ogen heeft wijkrestaurant De Lepelaar een hele belangrijke sociale functie binnen de wijk. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen en gezamenlijk kunnen eten.

 Wat het CDA betreft mag het wijkrestaurant dan ook niet zomaar sluiten en hebben we vragen over de gang van zaken.

Het CDA stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

 1)    Is het college bekend met de voorgenomen sluiting van wijkrestaurant de Lepelaar in Leiden Zuid-West?

2)    Waarom was de gemeente Leiden niet aanwezig bij de informatieavond over het sluiten van wijkrestaurant de Lepelaar?

3)    Wat is de exacte reden om de subsidie aan ActiVite voor zo een belangrijke functie als een wijkrestaurant te stoppen?

4)    Is het college bereid het stoppen van deze subsidie te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

5)    Is het college bereid om samen met de bewoners, de Sleutels en ActiVite om te tafel te gaan om te zoeken naar een oplossing waarbij het wijkrestaurant behouden blijf? Zo nee, waarom niet?

6)    Heeft de gemeente zicht of er voor de aankomend tijd nog meer faciliteiten met een wijk- of buurtfunctie (bij Activite of andere aanbieders) op de rol staan om gesloten te worden? Zo ja, welke? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.