14 augustus 2018

CDA stelt vragen over droge sportvelden

Door Julius Terpstra

De aanhoudende droogte in Nederland zorgt voor de nodige overlast. Een van de problemen is dat het natuurgras op dit moment dor en droog is. Verschillende Leidse sportclubs beginnen momenteel aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Zo zijn bijvoorbeeld de nodige teams van enkele Leidse voetbalclubs al weer in training.

Normaal liggen de velden er rond deze tijd in Leiden groen bij. Echter een rondje langs de velden leert dat op sommige velden het gras op veel plekken geel is en de ondergrond keihard. Nu op deze velden gaan trainen en spelen betekent niet alleen dat het gras beschadigd wordt, maar kan ook gevaarlijke situaties voor de spelers opleveren.

Verreweg de meeste velden in Leiden zijn eigendom van de gemeente. Dit betekent ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de velden. Het CDA wil graag weten hoe de gemeente de velden gaat aanpakken zodat ze zo snel mogelijk weer veilig en bespeelbaar zijn.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het CDA Leiden het college van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen: 

1)    Zijn de sportvelden (natuurgras) op dit moment bespeelbaar en kan de veiligheid gegarandeerd worden?

2)    Hebben er zich al clubs gemeld bij de gemeente met vragen over de bespeelbaarheid van de velden?

3)    Wordt er met de clubs gesproken of, en zo ja hoe vaak, de velden bespeeld kunnen worden zodat schade aan de velden met het oog op de rest van het seizoen voorkomen kan worden? Zo nee, waarom niet?

4)    Op welke manier worden de sportvelden onder deze extreme omstandigheden onderhouden? Is dit een andere aanpak dan normaal?

5)    Is er advies ingewonnen bij nationale sportbonden (zoals bijv. de KNVB) over hoe de gemeente de droogte moet aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.