04 september 2017

CDA stelt vragen over verziekte sfeer sportpark Mors II

Vrijdag 1 september 2017 plaatste voetbalvereniging Leiden een artikel op hun website met de titel: ‘Gemeente Leiden: wanbeleid en voorkeursbehandeling!’. In het artikel geeft de voetbalvereniging aan dat ze het moeilijk kunnen verteren dat de gemeente veld 2 op het sportpark voor aankomend seizoen verhuurt aan de buur-voetbalvereniging DoCos. Vv Leiden is op zijn zachts gezegd niet blij met deze stap en refereert aan DoCos als het ‘lievelingetje’ van de gemeente. Gevolg van het verhuren van het veld is dat er jeugdwedstrijden van Leiden geannuleerd moeten worden, aldus de club zelf. Wederom lijkt het aan goede communicatie te ontbreken. Het CDA hoopt dat de vereniging niet pas recent, zo vlak voor het begin van het seizoen, op de hoogte is gesteld.

Daarnaast valt het CDA Leiden al langer op dat de relatie tussen bepaalde verenigingen onderling en tussen bepaalde verenigingen op het sportpark Morsch 2 en de gemeente van een bedenkelijk niveau is. Het is triest te moeten constateren met juist in het vitaliseringsproces van de Leidse voetbalverenigingen zoveel onderling wantrouwen en ruzie de boventoon voert. Kan dit niet anders vragen we ook aan de verenigingen zelf?!

Naar aanleiding van bovenstaande en op grond van art. 45 RvO heeft de CDA Leiden de volgende vragen aan het college:

  • Het tekort aan velden bij DoCos is bekend. Klopt het dat door de verhuur van veld 2 op sportpark de Mors 2 wedstrijden van VV Leiden geannuleerd moeten worden vanwege capaciteitsgebrek? Hoe wil de gemeente het ontstane probleem gaan oplossen zo vlak voor de start van het seizoen?

  • Wat is de precieze bezettingsgraad van de velden die gebruik worden door VV Leiden en FC Rijnland? Hoe kijkt u tegen deze bezettingsgraad?

  • Op welke manier is het besluit om veld 2 in plaats van aan VV Leiden aan DoCos te verhuren gecommuniceerd aan de verenigingen en wanneer? Blijkbaar is dit niet in goed overleg gegaan. Hoe is dit mogelijk?

  • Is het college met het CDA van mening dat de onderlinge verziekte verhoudingen niet bijdrage aan het optimaal gebruik van het sportpark? Zo nee, waarom niet?

  • Is het college bereid, mede met het oog op de toekomstplannen/visie uit het contourenplan buitensport waarin de verenigingen als goede buren verder zullen moeten, een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen om de verhoudingen te normaliseren? Zo nee, wat wilt u wel doen om de verhoudingen te normaliseren?

De fractie verwacht op korte termijn de antwoorden en hoopt dat de verhouding spoedig normaliseren.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.