Het CDA heeft, ondanks de grote zorgen die er zijn over de manier van begroten, voor de gemeentelijke begroting gestemd. Dat gebeurde tijdens een online raadsvergadering op 11 november. Het gezamenlijk door alle partijen minus de VVD ingediende voorstel om de meerjarige incidentele meevaller te besteden, heeft het CDA over de streep getrokken om voor de begroting te stemmen. “Het gezamenlijke voorstel was niet alleen een mooie staaltje van samen de stad maken, maar tevens zat er ook veel CDA in het voorstel. Onder meer 5 ton om energiearmoede aan te pakken en 5 ton voor het verbeteren van Leidse sportaccommodaties”.

 Op 11 november werd de laatste begroting van het zittende college besproken in de gemeenteraad. Een mooi moment om terug te kijken op 3,5 jaar college. “Wij hebben altijd gezegd dat we inhoudelijk heel veel van de plannen en ambities van het college kunnen steunen. Het CDA wil ook graag investeren in een stad waar iedereen kan wonen, kan werken, kan studeren, kan recreëren en goed kan leven. Wij hebben dus heel vaak plannen van het college gesteund” zo zegt CDA Fractievoorzitter Joost Bleijie. Hij voegt er aan toe slechts op twee grote punten kritiek te hebben. “Over de manier van begroten hebben wij al jaren een meningsverschil met het college. Waar dit college ongelofelijk veel geld leent om uit te geven en de lokale lasten torenhoog heeft laten oplopen om ambities te kunnen betalen, had het CDA graag gezien dat er een soberder financieel beleid gevoerd was. Zo veel geld uitgeven wat er eigenlijk niet is, is een hypotheek op de toekomst nemen. Toekomstige colleges èn de Leidenaren via de hoge lokale lasten betalen de rekening van de dadendrang van het huidige college. En die rekening blijft in de toekomst gewoon komen.” Een voorstel van het CDA om de structurele meevaller van € 1 miljoen euro uit het gemeentefonds niet uit te geven maar beschikbaar te houden voor toekomstige colleges haalde een ruime meerderheid. “Altijd al het beschikbare geld maar uitgeven is gewoon niet sober en degelijk financieel beleid voeren. Ik ben blij dat een meerderheid in de Raad dat ook zo vond”.

 Naast een structurele meevaller van € 1 miljoen uit het gemeentefonds vanaf 2025, was er ook nog een meerjarig incidenteel overschot van 3x € 825.000,- (voor de jaren 2022, 2023 en 2024). De raad besloot om dat geld wel uit te geven. In het door D66 fractievoorzitter Vahit Koroglu genomen initiatief om er een gezamenlijk, raadsbreed voorstel van te maken, zat volgens Bleijie zo veel CDA dat het op instemming van de Christendemocraten kon rekenen. “Tuurlijk, er zaten ook uitgaven bij die wat betreft het CDA niet hadden gehoeven. Cultuurcoaches, het mediafonds en gratis naar een museum, daar waren en zijn wij sceptisch over. Maar in het voorstel zaten ook echte CDA-voorstellen zoals het geld dat beschikbaar is om sportaccommodaties op te knappen en om het groeiende probleem van energie-armoede te bestrijden. Wij zijn blij dat dat is meegenomen in het verzamelamendement”.

Naast de sportaccommodaties en het energie-armoede, werd ook een voorstel van het CDA aangenomen om de Leidse muurgedichten te herstellen. Een voorstel om de huurtarieven van tennisverenigingen te verlagen en om tennisverenigingen de mogelijkheid te geven om te verzelfstandigen haalden het niet. Al met al kijkt Bleijie terug op een goed begrotingsdebat. “We hebben ons punt kunnen maken, we hebben goed en constructief samengewerkt en oor het CDA belangrijke dingen binnengehaald. Ik ben daar erg blij mee”. Zo blij dus dat het CDA, anders dan de voorgaande 3 jaar voor de begroting heeft gestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.