Wat het CDA betreft gaat er een streep door het verhogen van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en de Rioolheffing. Het college heeft in de Kaderbrief, de inhoudelijk en financiële plannen voor de komende jaren een forse belastingverhoging opgenomen om haar ambities te kunnen betalen. De genoemde belastingen zullen naast de gebruikelijke trendmatige stijging van 1,5% nog eens met vele procenten stijgen. Tegen het zere been van het CDA, zo zegt Joost Bleijie. "Natuurlijk begrijp ik dat het nieuwe college geld nodig heeft voor nieuwe plannen. En met veel van die plannen kan het CDA ook van harte instemmen, maar geld dat er niet is kan je niet uitgeven. Als je dan extra geld gaat halen bij Leidenaren door de belastingen te verhogen, dan vinden wij dat het college verkeerd bezig is. Lasten in Leiden zijn al hoog, zeker als je ze vergelijkt met vergelijkbare steden. Dan kan je niet nog eens een extra greep doen uit de portemonnee van de Leidse belastingbetaler om je ambities te betalen. Dan moet je ambities schrappen."

Het CDA zal tijdens de behandeling van de Kaderbrief in de Gemeenteraad een voorstel indienen om de lasten niet verder te laten stijgen dan trendmatig. Bleijie is van mening dat het college haar ambities iets zou moeten bijstellen om Leidenaren te ontzien. "Zowel de Kaderbrief zelf als de discussie die we erover gehad hebben in de raadscommissie geeft er blijk van dat D66, GroenLinks en de PvdA op geen enkele manier gekeken hebben om ambities iets te temperen. Het lijkt wel alsof het geld uitgegeven moet worden, ook als het de Leidenaar flink in de portemonnee raakt." Het bijstellen van ambities had volgens Bleijie eenvoudig gekund. Als voorbeeld noemt hij het Lucas van Leydenfonds, het nieuwe fonds van  € 1 miljoen voor kunst in de openbare ruimte. "Als het geld tegen de plinten klotst dan kan je er voor kiezen om een fonds voor beelden in de openbare ruimte op te richten. Maar het geld klotst niet tegen de plinten. In tegendeel zelfs! Deze ambitie had je best kunnen schrappen zeker nu er een belastingverhoging tegenover staat. De Leidenaar gaat dus betalen voor onbeduidend,  veelkleurige mozaïek op de hoek van de straat waar als we even niet oppassen het onkruid meters hoog tegen staat. Ik denk dat een gemiddelde Leidenaar echt andere keuzes had gemaakt met zijn belastingcenten."

Het CDA gaat dus met voorstellen komen om de financiën binnen het acceptabele te houden. "Maar" zo zegt Bleijie, "ik heb er een hard hoofd in of die het gaan halen. Dit college geeft er blijk van veel te willen uitgeven en daarbij de Leidenaren daarbij niet te willen ontzien. Bovendien heb ik de indruk dat de collegepartijen echte een andere kijk hebben op sobere en solide gemeentefinanciën dan wij. Met dit uitgavenpatroon gaan we zware tijden tegemoet. Het college lijkt een beetje op het orkestje van de Titanic. In plaats van zichzelf in veiligheid te brengen bleef het maar doorspelen haar eigen ondergang tegemoet. En dat is heel zorgelijk."

Luister Hier CDA'er Joost Bleijie over de gemeentefinancien

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.