07 juni 2022

CDA trots op coalitieakkoord

Vandaag hebben GroenLinks, D66, PvdA en CDA het nieuwe coalitieakkoord met de naam: “Samen leven in Leiden" gepresenteerd. Tegelijkertijd zijn ook de kandidaat-wethouders van elke partij bekend gemaakt. De fractie van het CDA draagt met volle overtuiging de huidige fractievoorzitter Julius Terpstra aan als kandidaat-wethouder. Sebastiaan van der Veer, medeonderhandelaar namens het CDA: “Ik kijk met heel veel tevredenheid terug op de onderhandelingen. In goede, onderlinge harmonie is er keihard gewerkt aan dit ambitieuze akkoord. Een akkoord, wat het CDA betreft, om trots op te zijn!”

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met drie belangrijke speerpunten: 1) betaalbaar wonen, 2) stimulering van het Leidse verenigingsleven en maatschappelijk middenveld en 3) veilige, groene en schone wijken. Terpstra: “Het huidige akkoord kent een duidelijke stempel van het CDA. Als kleine partij is het goed gelukt om onze christendemocratische kernwaarden te verwerken in het akkoord.” De punten zijn:

Voor betaalbaar wonen

1)            We gaan woningen voor ouderen realiseren. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt waardoor jongeren sneller een eigen huis kunnen kopen;

2)            We gaan gevarieerder bouwen. Er komen woningen voor starters maar ook voor gezinnen;

3)            De OZB wordt niet verder verhoogd. En wordt alleen nog maar voor de inflatie gecorrigeerd.

Voor stimulering van het Leids verenigingsleven & het maatschappelijk middenveld

1)            Er wordt de komende vier jaar fors geïnvesteerd in onze Leidse sportvelden, kantines en kleedkamers. Daarnaast ondersteunen we verenigingen;

2)            Samen leven doe je niet alleen. Daarom komt er een aparte aanpak zodat eenzaamheid onder oud én jong wordt bestreden; 

3)            De bieb blijft in de wijk. Daarnaast maakt dit College werk van een nieuwe bibliotheek in het centrum van de stad.

Voor veilige, groene en schone wijken

1)            Er komen extra handhavers bij;

2)            Niks vervelender dan scheurende auto’s door je straat. Daarom staat er in dit collegeakkoord dat de auto te gast is. Rondom alle scholen gaat de maximumsnelheid naar 15 k/m per uur. Kinderen moeten veilig over straat kunnen;

3)            Vervuiling pakken we aan. Op plekken waar veel afval voorkomt, gaat de gemeente extra schoonmaken.

Terpstra is beoogd wethouder op de portefeuille Wonen, Bouwen en Welzijn. Terpstra: “Een fatsoenlijk dak boven je hoofd, een fijne plek waar je ‘s avonds thuiskomt, is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zoeken naar oplossingen voor de erg krappe woningmarkt en torenhoge woningprijzen is daarom een absolute prioriteit. We gaan daarom bouwen, gevarieerd bouwen, passend bij de grootte van Leiden.

Daarnaast zie ik heel veel kansen om verbindingen te leggen tussen het fysieke en sociale domein. Daar valt veel te winnen! Denk aan het tegengaan van eenzaamheid. Ik heb zin om me de aankomende jaren in te zetten voor Leiden!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.