16 maart 2019

CDA wil conflict met brandweer opgelost zien

De regionale brandweer uit de Veiligheidsregio Hollands Midden krijgt haar begroting voor 2020 niet rond. De lonen en het materieel stijgt in kosten, en om die kosten te dekken is 2 miljoen nodig, aldus de brandweer. De deelnemende gemeenten, waaronder Leiden, hebben nog geen akkoord bereikt met de brandweer. Wat het CDA Leiden betreft neemt Leiden een voortrekkersrol om dit conflict zo snel mogelijk op te lossen.

Door Jonathan Provoost

Om nieuwe brandweermannen- en vrouwen aan te nemen, en de aanschaf van nieuwe blusvoertuigen en ladderwagens te bekostigen is geld nodig. Na de reorganisatie van de brandweer is er weer plek voor nieuwe mensen, en moet er nieuw materieel aangeschaft worden.

Er is één probleem: de brandweer komt er wat betreft het geld niet uit met de deelnemende gemeenten. 2 miljoen extra is nodig om de stijgende kosten te dekken, aldus de brandweer. Omdat ook Leiden kan rekenen op de diensten van de brandweer, en daarmee dus mede aan tafel zit, roept het CDA Leiden het College van D66, PvdA en GroenLinks op om een voortrekkersrol te nemen in dit conflict. Zorg ervoor dat er zo snel mogelijk overeenstemming komt. Er mag geen twijfel mag ontstaan over de uitrusting die de brandweer tot haar beschikking heeft. De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Leidenaren is voor het CDA van groot belang. De brandweer moet daarvoor wel op volle sterkte kunnen opereren!

Het College moet binnen enkele weken antwoorden op de door het CDA gestelde vragen. Hopelijk bieden de antwoorden voldoende garantie dat Leiden en de andere gemeenten kunnen rekenen op onze helden van de brandweer. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons duo-raadslid Jonathan Provoost (j.provoost@gemeenteraadleiden.nl).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.