16 augustus 2022

CDA wil proef met kabelgoottegels

Het CDA Leiden wil dat de gemeente een proef start met kabelgoottegels in trottoirs. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen hun voertuig dan met behulp van een eigen laadpaal opladen, zonder dat het trottoir belemmerd wordt voor voorbijgangers.

De komende jaren zullen als gevolg van de energietransitie steeds meer inwoners van Leiden voor een elektrische auto kiezen. Die kunnen ze opladen aan openbare laadpalen, of op eigen terrein als ze beschikken over een eigen oprit en laadpaal. Het is in Leiden niet toegestaan om een elektrische auto op te laden met een snoer dat over het trottoir wordt uitgerold, vanwege het struikelgevaar dat dit met zich meebrengt.

In verschillende gemeenten wordt geëxperimenteerd met de aanleg door de gemeente van kabelgoottegels in trottoirs. Het CDA Leiden heeft het college verzocht ook in Leiden een proef te starten met kabelgoottegels. Duo-raadslid Annelies van Vark: “Het college heeft in haar beleidsakkoord aangegeven de energietransitie in Leiden te willen versnellen. Met het plaatsen van kabelgoottegels kan de gemeente Leiden het elektrisch rijden in onze gemeente stimuleren en daarmee een concrete bijdrage leveren aan de energietransitie.”

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een vraag naar ons duo-raadslid Annelies van Vark via a.van.vark@gemeenteraadleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.