31 juli 2019

CDA ziet spoken!

Verschillende studentensteden blijken te maken te hebben met het fenomeen dat studenten zich niet hebben ingeschreven bij de gemeente – zogenaamde ‘spookstudenten’. Zo blijkt uit een onderzoek van BNR (zie link onderaan). Leiden is niet meegenomen in de rondgang, maar gezien de gelijkenis als studentenstad zou het de CDA fractie niet verbazen als er in onze stad een soortgelijke gang van zaken plaatsvindt.

In de hectiek van het eerste jaar van een student kan het inschrijven bij de gemeente erbij inschieten, het CDA dat echter onwenselijk, bijvoorbeeld vanwege democratische overwegingen (spookstudenten kunnen hier niet stemmen), veiligheidsrisico’s (duidelijkheid waar inwoners van de stad precies wonen) en/of woonfraude. Ook loop de gemeente veel geld mis. De Rijksbijdrage die gemeenten ontvangen wordt namelijk berekend op basis van het aantal inwoners. Studenten die nog in hun oude gemeente staan ingeschreven, maar in Leiden wonen tellen dus niet mee voor deze berekening.

Samen met de VVD heeft duo-raadslid Jonathan Provoost daarom vragen gesteld aan het College. “Heeft het College eigenlijk een beeld van het aantal spookstudenten in Leiden? En hoeveel geld loopt de gemeente hierdoor mis?”, vraagt Provoost zich af. Verder zien het CDA en de VVD graag dat het College zich inspant om al komend collegejaar (2019-2020) het inschrijven bij de gemeente onder de aandacht te brengen van de nieuwe studenten die in Leiden willen komen wonen. “Zo houden we goed overzicht op wie er in Leiden woont en kunnen de studenten gewoon stemmen bij verkiezingen", aldus Provoost.

Wilt u het CDA iets meegeven, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl of neem contact op met CDA woordvoerder Studentenzaken en Bereikbaarheid, Jonathan Provoost, j.provoost@gemeenteraadleiden.nl

Link: https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10384004/spookstudenten-kosten-studentensteden-jaarlijks-miljoenen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.