05 april 2018

D66 en GroenLinks gaan in Leiden college vormen met VVD

In Leiden gaan D66 en GroenLinks met de VVD onderhandelen over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. De twee informateurs (Fleur Spijker namens D66 en Rob van Lint namens GroenLinks) vinden dit de meest kansrijke combinatie. Zij baseren dit oordeel op gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad. D66 en GroenLinks onderschrijven dit oordeel. Zij hebben de VVD uitgenodigd om samen de onderhandelingen te beginnen. De VVD heeft deze uitnodiging geaccepteerd.

CDA lijsttrekker Joost Bleijie geeft aan blij te zijn dat de ronde van de informateurs snel is afgerond en dat er gewerkt kan worden aan een nieuw college. “Op basis van de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling in de nieuwe raad lijkt het mij logisch dat deze 3 partijen een poging gaan wagen om tot een college te komen. Inhoudelijk wens ik ze veel succes. Het wordt nog een behoorlijke uitdaging om met de inhoudelijke verschillen die er tussen de partijen zijn, een college te vormen. Ik ben erg benieuwd wat daar uiteindelijk uit komt.” De opstelling van het CDA voor de komende periode zal door het bericht van de informateurs niet veranderen. “Plannen die goed zijn voor de stad zullen wij altijd steunen, plannen die minder goed zijn die zullen wij proberen te veranderen zodat ze alsnog de steun van het CDA kunnen krijgen. Bij plannen die slecht zijn voor de stad gaan wij er met gestrekt been in.”

Vorige week schoven Joost Bleijie en Roeland Storm namens het CDA aan bij de informateurs om de mening van het CDA over een nieuw te vormen college te geven. “Wij hebben aangegeven dat het CDA graag toetreedt tot een nieuw college en dat wij dat ook vol enthousiasme zouden doen, maar dat we wel onze plek kennen. We hebben een zetel verloren (van 4 naar 3) en dus is onze inbreng kleiner geworden. Bovendien zijn wij cijfermatig ook niet nodig voor een college. Maar het CDA heeft een lange traditie van het nemen van bestuursverantwoordelijkheid en die hadden wij ook dit keer graag willen nemen. Echter, de realiteit is dat andere partijen dan wel groter zijn, dan wel gewonnen hebben. Dan moet je eerlijk en realistisch zijn en een beetje je plek kennen. Wij wensen D66, GroenLinks en de VVD veel succes en wijsheid toe de komende periode bij het schrijven van een coalitieakkoord. Mochten ze er niet uit komen dan kan er altijd een beroep op het CDA gedaan worden.”

Opvallend in het rapport van de informateurs is de alinea waarin staat dat de meeste fracties moeite hebben met het bouwstandpunt van het CDA en dat onze partij zich daarmee buitenspel heeft gezet. “Bouwen is het thema geworden tijdens de verkiezingen en zal samen met de donkere wolken die hangen boven de gemeentelijke financiën, hèt thema gaan worden de komende vier jaar. Wij hebben aangegeven dat het CDA best wil bouwen en de noodzaak daar ook voor ziet, maar dat hoogbouw in wijken en het maar volbouwen van groen wat ons betreft niet direct een optie zijn. Het moet wel passen bij de wijk en bij de omgeving. Ik concludeer dat andere partijen dit niet delen en dit zelfs als een soort breekpunt zien. Opvallend, aangezien gaandeweg de verkiezingscampagne de standpunten over de bouwopgave steeds genuanceerder werden. Iedereen ziet volgens mij wel in dat je niet oeverloos kan blijven bouwen in Leiden. Ik ben dan ook erg benieuwd wat er uit de onderhandelingen komt als het om bouwen gaat. Het CDA zal ook in de oppositie blijven strijden voor de menselijke maat op bouwen.”

Meer informatie over het bericht van de informateurs is te krijgen via joost@cdaleiden.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.