Op voorspraak van het CDA zal er in 2019 een Actieplan Leidse bedrijventerreinen komen. Wethouder Van Delft (GL) deed tijdens de behandeling van de begroting de toezegging om met de Leidse bedrijventerreinverenigingen te komen tot een Actieplan om de vitaliteit van de bedrijfsterreinen te vergoten. Dit zal plaatsvinden naast de actualisatie van de bedrijventerreinstrategie die in regionaal verband is opgesteld. “Het is goed dat de regionale strategie geactualiseerd wordt, maar wat je vaak ziet is dat de regionale strategie voorbij gaat aan specifieke problemen die op Leidse bedrijventerreinen spelen. Zaken als hoe vaak de brug open staat, wat betaald parkeren voor een invloed heeft en of bedrijven nog verder kunnen groeien zonder bij iemand in de achtertuin te zitten, komen in een regionale strategie nauwelijks aan de orde. In een Leids Actieplan bedrijventerreinen wel.” zo zegt CDA Raadslid Joost Bleijie.

Bleijie deed zijn oproep aan het college onder meer vanwege dit artikel over Bedrijfsterrein De Waard. Bleijie concludeerde uit het artikel dat het tijd is om specifieke actie voor Leidse bedrijventerreinen. “Sommige problemen spelen al heel lang zoals de bereikbaarheid en parkeren. Maar sommige problemen hebben we ook te danken aan de keuzes die de politiek maakt. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de problemen van bedrijfsterreinen niet bagatelliseert of op de lange baan schuift, maar daarmee aan de slag gaat. Samen met de verenigingen die op de terreinen actief zijn. Ik weet dat zij in de startblokken staan om hun input te leveren voor een actieplan. De wethouder hoeft hem alleen maar in te koppen.” Het CDA is blij dat de wethouder van plan is om dat ook te doen. Dat komt volgens Bleijie de economische vitaliteit van bedrijfsverenigingen in Leiden alleen maar ten goede. Zo spoedig mogelijk zal de wethouder een brief naar de Raad sturen met daarin de vorderingen van de gesprekken.

Wilt u meer weten over het Actieplan of wilt u de CDA-fractie iets anders meegeven, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.