Een vergunning voor een terras op een plek waar geen terrassen zijn toegestaan, vergeven aan een nachtclub die op een locatie zit waar qua bestemmingsplan en de gelden horecavisie horeca niet is toegestaan, het moet volgens CDA fractievoorzitter Joost Bleijie niet heel veel gekker worden in Leiden. “Als het vastgesteld beleid en de geldende regels en verordeningen er volgens het college  voor zijn om uitzonderingen op te maken dan kunnen we beter stoppen in Leiden.” Daarom stelde hij Schriftelijke vragen aan het college van B&W over het toestaan van een ‘Biergarten’ voor de deur van nachtclub WiBar aan de Willem Barentszstraat op bedrijventerrein De Waard.

Wat is het geval? Nachtclub WiBar, gevestigd op bedrijventerrein De Waard (Willem Barentszstraat 37) gaat per 10 juli starten met een ‘Biergarten’ voor de deur. Volgens de initiatiefnemers een  ‘gezellige door Berlijn geïnspireerde biertuin, compleet met lange tafels en schlagermuziek’. Saillant detail is dat de WiBar gevestigd is op een bedrijventerrein waar volgens de geldende horecavisie geen ruimte is voor nieuwe horeca. Bovendien past horeca ook niet in het bestemmingsplan van het pand. “Maar dit moest en zou er komen en dus heeft het college de WiBar kennelijk toch toegestaan. Geen idee op basis van welk beleid of geldende regels of verordeningen dit is gedaan, feit is dat de deuren open zijn.” Nu wil de WiBar, zo valt op Sleutelstad.nl te lezen ook een terras voor de deur. “Dat wordt dan een ‘Biergarten’ genoemd omdat dat natuurlijk heel hip klinkt. Maar eigenlijk is het gewoon een terras. Een Garten is het in ieder geval niet want in de hele Willem Barentszstraat is geen boom te bekennen.” Een blik op de straat leert dat dit terras plek moet gaan krijgen op de stoep, op de parkeervakken of op de openbare weg. Meer ruimte is er niet. “De vraag is of hier een vergunning voor is verleend en op basis val welk beleid of welke verordening dat dan is gedaan? Bovendien is de vraag of bewoners in aangrenzende woonwijken, bedrijven op het bedrijventerrein, de KHN en de politie gekend zijn in het voornemen om hier een terras toe staan. En of zij hier gelukkig van worden? En wat gaat de WiBar doen om overlast te voorkomen en zijn daar afspraken over gemaakt? En waarom is de WiBar niet vriendelijk doch dringend verzocht om zich te verplaatsen naar het leegstaande pand van In Casa aan de Lammermarkt, waar niet alleen een nachtclub veel beter past maar waar ook al een vergunning voor een terras voor de deur vergeven is”. Allemaal vragen die Bleijie aan het college heeft gesteld.

Daarnaast gaat het het CDA ook om het principe dat op deze plek zo snel en zo makkelijk een terrasvergunning wordt afgegeven. “Een terras en een nachtclub op deze locatie doen de wenkbrauwen al fronsen simpelweg omdat je kan twijfelen of er wel een nachtclub op deze locatie mag zitten. Daarnaast balen horecaondernemers er van dat de terrassen in het centrum doorgaans onder een vergrootglas liggen en dat de kosten voor het hebben van een  terras ieder jaar stijgen terwijl een Nachtclub op een plek waar die eigenlijk niet is toegestaan onder het mom van ‘Biergarten’ binnen mum van tijd toestemming krijgt om een terras te beginnen nota bene op de openbare weg. Het gevoel ‘dat er gemeten wordt met twee maten’ groeit onder ondernemers. Ik ben wel benieuwd van het college of ze dit sentiment begrijpt en welk signaal ze met het vergunnen van het terras denkt te geven aan andere horeca in Leiden die vaak jaren hebben moeten vechten om überhaupt een terras te krijgen.” Maar is het tijdelijk vergunnen van een terras niet in de lijn met het pamflet De Leidse Zomer dat met steun van het CDA onlangs is aangeboden aan het college. In het pamflet roept o.m. het CDA het college op om initiatieven vooral mogelijk te maken. "Het pamplet roept op om de randen van wat mogelijk is op te zoeken, niet om alle regels en verordeningen over boord te gooien. Dus waar we normaal zouden twijfelen om iets toe te staan, zouden we het met het pamflet in de hand toch mogelijk moeten maken ivm de coronacrisis. Dat is iets heel anders dan alle gemaakte afspraken, vastgestelde verordeningen en liggend beleid over boord te gooien. Een terras op een bedrijventerrein is gewoon een no-go, ook met het pamflet in de hand. Dat kan geen argument zijn om iets wat totaal niet past op een plek die daar ook niet geschikt voor is toe te staan. Dan kunnen we beter de complete anarchie afkondigen."

Afsluitend zegt Bleijie in de Schriftelijke vragen: “Geloof het of niet maar het CDA vindt de WiBar eigenlijk wel een mooi initiatief. Het doet ons een beetje denken aan de tijd van het LVC en van In Casa. Wij zijn alleen tegen de gekozen locatie. En er is een alternatieve locatie beschikbaar namelijk het pand van In Casa aan de Lammermarkt. Deze voormalige nachtclub staat ondanks een aantal tijdelijke initiatieven al jaren leeg, wachtend op een nieuwe permanente huurder. Deze nachtclub heeft nota bene onlangs een vergunning gekregen voor een terras voor de deur.” Bleijie ziet dan ook kans voor een verhuizing. De Schriftelijke vragen worden doorgaans in 6 weken beantwoord.

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u de CDA-fractie iets meegeven, mail dan naar fractiecdaleiden@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.