Het CDA Leiden heeft voor de derde keer op rij tegen de programmabegroting van collegepartijen D66, GroenLinks en PvdA gestemd. CDA fractievoorzitter noemde het een begroting op drijfzand. “Een begroting waar de rekeningen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties, waar de schulden tot € 1 miljard zullen oplopen, waar de Leidenaren weer flink meer aan lokale lasten moeten betalen en waarbij een college over haar graf regeert door het matigen van de uitgaven uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen wij niet steunen. De Leidenaar is de grote verliezer.”

Het is al langer bekend dat het CDA, maar eigenlijk de hele oppositie een ander begrotingsbeleid zou willen zien dan die van het college. “Er wordt gewoon veel meer geld uit gegeven dan dat er binnenkomt en via allerlei u-bochten en omwegen wordt dit vergoelijkt. Het college weigert om naar de uitgaven te kijken en schuift de rekening gewoon glimlachend door naar toekomstige generaties.” Gevolg is dat het bedrag aan schulden, de zogenaamde schuldquote, stijgt naar 190%. Leiden staat in  2024 voor ruim een miljard in de schulden. Ook de solvabiliteit van de gemeente, de mate waarin schulden kunnen worden terugbetaald, daalt flink. “De schuldquote en de solvabiliteit van de gemeente komen in 2023 ver onder de kritische grenzen terecht. Vanaf 2023 is de gemeente niet alleen financieel heel kwetsbaar, maar tevens gaan de rentelasten van de leningen als een malle op de begroting drukken. Sommige partijen zijn het beu om dit verhaal te horen, maar het is wel de realiteit. Een volgend college wordt opgezadeld met een gigantisch financieel probleem. De schulden moeten ook een keer worden afgelost” zo zegt een zichtbaar geïrriteerde Bleijie.

Bleijie erkent dat deze manier van begroten een politieke keuze is. “Tuurlijk, dit college vindt het op deze manier omgaan met de lokale schatkist acceptabel. Vooral omdat de ambities uit het college-akkoord inmiddels blinde ambities zijn geworden. Alles moet wijken om de ambities te realiseren. Begrijp me goed, veel van deze ambities kunnen inhoudelijk de steun van het CDA krijgen. Wij willen ook wegen aanleggen, investeringen doen in betere riolen, schoolgebouwen en sportaccommodaties. Bij het CDA is er echter altijd iemand die zegt: hoe gaan we dit betalen? Het college kijkt bij deze vraag de andere kant uit, leent zich suf en schuift de rekeningen van deze leningen door naar een volgend college. Dat is, laat ik het netjes zeggen, niet zo chique.”

Een andere terugkerende ergernis van de oppositie is het feit dat het D66, GL en PvdA niet bereid zijn tot enige aanpassing van de begroting. “Ik hoor dat alle partijen zorgen hebben over bijvoorbeeld de steeds verder stijgende schuldquote. Maar alle voorstellen om de schuldquote te verbeteren worden afgewezen. Dit keer ook weer bij twee moties van het CDA. Dan is de zorg van de collegepartijen gewoon gespeelde zorg. Een leuk toneelstukje voor de bühne zonder ook echt daad bij woord te voegen. Heel teleurstellend voor een college dat als slogan ‘Samen maken we de stad’ heeft. Maar ja die slogan zakt inmiddels met de gemeentefinanciën steeds verder weg in het drijfzand.”

Meer weten over de gemeentefinanciën of wilt u de CDA-fractie iets meegeven? Mail dan naar fractiecdaleiden@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.