Samen met Partij Sleutelstad en de VVD heeft het CDA vragen gesteld aan het college van B&W over de totstandkoming en de hoogte van de WOZ-waarden van onroerend goed in Leiden. Jaarlijks bepaald de gemeente de hoogte van waarden waarop later onder meer de OZB is gebaseerd. De hoogte van de waarde is van invloed op de hoogte aan lokale belastingen dat Leidenaren moeten afdragen. Het CDA is benieuwd hoe de hoogte van de WOZ-waarde tot stand komt en of die overeenkomt met de feitelijke omstandigheden. “Wij krijgen namelijk informatie uit de stad dat de WOZ-waarde van een rij identieke woningen soms wel tienduizenden euro’s uiteenloopt. Zonder dat er een grondig inspectierapport aan ten grondslag ligt. Een te hoge WOZ-waarde heeft hogere lokale lasten als gevolg. Feitelijk onnodig dus” zo zegt Joost Bleijie, fractievoorzitter en woordvoerder financiën van de CDA-fractie in de Leidse Gemeenteraad. Hij wil, samen met PS en de VVD weten hoe de WOZ-waarden tot stand komen, welke variabelen daarvoor worden gebruikt en of de informatie actueel is. “We kunnen de WOZ-waarden niet goed berekenen als we gebruik maken van oude gegevens of niet de feitelijke omstandigheden.”

Naast de totstandkoming van de hoogte van de WOZ-waarde hebben PS, VVD en CDA ook vragen over het aantal bezwaren dat wordt gemaakt tegen de waarde. “Leidenaren kunnen in bezwaar gaan tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zeker als ze dat een flinke duit met extra belasting als gevolg heeft.” In het afgelopen jaar zijn er ruim 3300 bezwaren gemaakt, waarvan 40% gegrond is verklaard. “4 op de 10 bezwaarmakers krijgt dus gelijk in hun klacht dat de WOZ-waarde te hoog is. Dat is niet alleen fors, maar deze mensen moeten ook gecompenseerd worden lijkt mij.” Als laatste vragen de partijen om opheldering over de vele ‘no-cure-no-pay’-bedrijven die Leidenaren nu bijstaan bij het bezwaar maken. “Daar zit kennelijk een verdienmodel in, ook omdat de totstandkoming van de WOZ-waarde voor een Leidenaar gewoon ondoorzichtig of niet te begrijpen is. Deze bedrijven zijn nog succesvol ook”. Het CDA vraag samen met PS en de VVD om beter inzicht in hoe de WOZ-waarden tot stand komen. Alles met als doel om de Leidenaren niet te veel belasting te laten betalen. “Het zijn onzekere en dure tijden waarin de opstelling van het CDA is dat Leidenaren vooral niet met onnodige kosten of onnodig hoge belastingen moeten confronteren. De Leidse belastingen zijn al hoog, als ze ook nog onnodig hoger worden, dan trekt het CDA aan de bel.”

Heeft u meer vragen over de vragen van PS, de VVD en het CDA over de hoogte van de WOZ-waarden, dan kunt u contact opnemen met de fractie van het CDA via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.