Tijdens de behandeling van de begroting van vorige jaar heeft het CDA vraagtekens gezet bij het halveren van de reserve van BplusC ten behoeve van de huisvestingsplannen. “BplusC, in de ogen van het CDA toch een culturele basisvoorziening in Leiden, raakt van de ruim 800.000 aan reserve, 375.000 kwijt aan het Lucas van Leydenfonds, het fonds dat in het leven geroepen is voor kunst in de openbare ruimte. Hierdoor moeten de huisvestingsplannen van BplusC het opeens met de helft aan budget doen” zo zei CDA-duoraadslid Sophie Brinkel vorig jaar. Hoon was haar deel, want volgens de collegepartijen D66, GL en PvdA zat het toch echt niet zo in elkaar. Brinkel zag spoken! In maart van dit jaar kreeg Brinkel echter gelijk. In een brief van het College viel te lezen dat de reserve van BplusC inderdaad bijna gehalveerd is en dat het geld inderdaad gegaan is naar het Lucas van Leydenfonds.

Saillant detail, er is uit het Lucas van Leydenfonds nog een euro uitgeven aan kunst in de openbare ruimte. “Wat er wel gebeurd is, is dat we BplusC met een half gevulde portemonnee op pad gestuurd hebben om hun (her)huisvesting te regelen. Wij voorspelden dat ze dat niet ging lukken en ook dat blijkt nu te kloppen. Daarom vinden wij dat we het verschuiven van de budgetten ongedaan moeten maken” aldus Brinkel. Het CDA zal daarom tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen om de reserve van BplusC weer op het niveau van vorig jaar te brengen. “BplusC, in de ogen van het CDA dus een culturele basisvoorziening in Leiden moet weer op sterkte worden gebracht. Met de budgetten kunnen ze met goede huisvestingsplannen komen. Wij kijken daar naar uit.”

En het Lucas van Leydenfonds dan? “Daar zal het college een alternatieve dekking voor moeten vinden en we wensen ze daarbij succes. Wat betreft het CDA had dat fonds er sowieso niet hoeven komen. 1 miln euro voor stadscuratoren en mozaïekjes in de openbare ruimte, wij hadden het liever anders besteedt, bijvoorbeeld aan BplusC.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.