Bij de behandeling van Kaderbrief afgelopen donderdag werd het voorstel behandeld voor de komst van een internationale basisschool naar Leiden. Het college van B&W maakt een miljoen euro vrij voor de komst van deze basisschool. Het CDA is niet tegen de komst van internationaal onderwijs naar Leiden maar vindt de manier waarop dit nu geregeld word niet de juiste.

Vorig jaar stemde de Leidse gemeenteraad in met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. In dit plan komt naar voren wanneer welke school in aanmerking komt voor nieuwe schoolgebouwen of voor een verbouwing van de huidige gebouwen. Binnen dit plan zit een nauwkeurige planning plus kostenoverzicht zodat elke school weet waar ze aan toe zijn. Er kwam helaas een kink in de kabel: door stijgende bouwkosten moeten projecten worden uitgesteld of worden versoberd. Het college gaat dit najaar met schoolbesturen in gesprek welke projecten toch echt doorgang moeten vinden. Kortom, de middelen zijn beperkt terwijl sommige scholen toch echt toe zijn aan een upgrade. 

Ondanks deze moeilijke situatie maakt dit college bijna een miljoen euro vrij voor de komst van een internationale basisschool. Buiten het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs om moet deze school worden gehuisvest in Leiden.

Het CDA vindt dit niet de juiste manier. In onze ogen moet het project van de internationale basisschool worden opgenomen in het reguliere huisvestingsplan Onderwijs. Zeker nu andere scholen hun verbouwingen zien worden uitgesteld of zelfs zien afgeblazen. Door het als regulier project mee te nemen in het huisvestingsplan kan een brede afweging gemaakt worden tussen alle Leidse scholen. Het kan niet zo zijn dat de internationale basisschool wordt voorgetrokken ten opzichte van andere Leidse scholen. We hebben hiervoor, samen met de CU, voorstellen voor ingediend. De uitkomst volgt donderdag 11 juli.

Het CDA Leiden is niet tegen de komst van een internationale basisschool maar vindt wel dat er gelijke kansen moeten zijn voor alle Leidse scholen!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons duo-raadslid Julius Terpstra: j.terpstra@gemeenteraadleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.