01 november 2017

Gesprekken met de stad….Julius Caesarbrug

Zondag 8 oktober was het weer raak…. De Julius Caesarbrug ging niet meer dicht. Daar sta je dan met je fiets en kinderen…. ‘We komen later’, heb ik maar geappt naar een goede vriendin. ‘De brug staat weer eens open zonder reden. Geen boot te bekennen’, zo vertelde een buurtbewoner uit Roomburg.

Al eerder was de brug in de zomer voor langere tijd open vanwege een defect. Een aantal buurtbewoners stonden verdwaasd te wachten totdat de brug weer openging. Kinderen die naar de BSO moesten liepen op het fietspad in een rijtje achter elkaar, terwijl de auto’s, fietsen en bromfietsen langs hen heen raasden. ‘Ja, het is niet zo kindvriendelijk, maar we moeten naar de overkant, dus dan maar richting Cronesteijn waar we bij de andere brug kunnen oversteken’, zo vertelt een moeder. ‘Er staat ook helemaal niets aangegeven’.

Het CDA maakt zich al langer sterk voor een duurzame oplossing voor deze slecht functionerende brug. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. heeft de heer Storm namens de CDA-fractie bij het agendapunt ‘Actualiteit’ het opnieuw open staan van de JC-brug onder de aandacht gebracht. 

De gemeente heeft hierop actie ondernomen en met de provincie afspraken gemaakt.

Er is een afspraak gemaakt dat de provincie vanaf 1 augustus jl. de bediening en dagelijks onderhoud aan de brug uitvoert en dat de kosten daarvan door de gemeente worden gedragen.

Tevens wordt een inspectie uitgevoerd en op basis van een zogeheten nulmeting stellen de gemeente Leiden vast welke kosten gemaakt moeten worden om eventuele herstelwerkzaamheden uit te voeren. Dit wordt betrokken bij het gesprek over de definitieve afspraken over beheer, onderhoud, bediening en communicatie. Dit leidt binnen enkele maanden tot een juridisch sluitende overeenkomst. 

Dit komt er op neer dat met ingang van 1 augustus jl goede afspraken zijn gemaakt over de communicatie tussen gemeente en provincie over beheer, onderhoud en calamiteiten. In de overeenkomst wordt dit ook voor de toekomst goed vastgelegd.

De provincie meldt eventuele storingen of onderhoudsacties aan de gemeente, zodat deze haar inwoners via de geëigende kanalen kan informeren.

Buurtbewoners uit Roomburg opperde na 8 oktober gekscherend, maar ook gemeend: Misschien een tunnel? Dat lijkt me een goed plan!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.