02 juni 2022

Er is een akkoord!

GroenLinks, D66, PvdA en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Dit akkoord wordt samen met de beoogd wethouders volgende week woensdag 8 juni gepresenteerd.

De afgelopen weken is er door de verschillende fracties hard gewerkt aan een akkoord onder leiding van formateur Gerdo van Grootheest. Fractievoorzitter Julius Terpstra: "Mede namens onderhandelaar Sebastiaan van der Veer kan ik melden dat we trots en blij zijn om aan te kondigen dat we een akkoord hebben bereikt!" 

De presentatie van het akkoord staat gepland voor volgende week woensdag 8 juni. In de avond van 8 juni geven onze onderhandelaars Julius Terpstra en Sebastiaan van der Veer een toelichting op het akkoord voor leden van het CDA en geïnteresseerden. Uiteraard is er deze avond ook de gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.