"Plan opknappen Haven Leiden is treurig" kopte het Leidsch Dagblad vorige week. Dit naar aanleiding van de commissievergadering L&B waar Hans Ranselaar, van wijkvereniging 'Tussen de Rijnen', sprak over de teleurstelling van de buurt. "Er liggen al jaren verschillende plannen" aldus Ranselaar "En nu worden er alleen wat fietsenrekken geplaatst."

Heijnen: "Het is jammer dat het havengebied niet beter aangepakt werd. De afgelopen jaren hebben de inwoners en ondernemers hun best gedaan het gebied aan te pakken. Nu is het aan ons als gemeente om hier iets moois van te maken: veilig verkeer en meer groen. Een ontwikkeld havengebied zou een mooie aanwinst voor de binnenstad zijn." 

Afgelopen raadsvergadering werden de moties van het CDA, waarin opgeroepen werd fietswrakken op te ruimen, snelheidsbeperkende maatregelen te nemen én in ieder geval het aantal parkeerplekken niet terug te brengen tot voor de overlast een oplossing is, niet door het college overgenomen. "Dat is jammer. Het CDA wil ook het liefst het aantal parkeerplekken terugbrengen om meer groen terug te laten keren. Maar we kunnen tegen de bewoners en ondernemers niet zomaar zeggen: 'nog minder parkeerplekken' terwijl wijkvereniging Tussen de Rijnen aangegeven heeft het parkeerprobleem als zeer storend te ervaren."

Als er parkeerplaatsen verdwijnen, zo vindt Heijnen, moeten de bewoners en ondernemers ook alternatieven geboden worden. "Nu wordt alleen maar gehandeld vanuit de wens zo min mogelijk auto's in de binnenstad te hebben. Maar hier moeten ook mensen wonen en werken."

In de discussie die volgde in de raad, opperde de PvdA dat vergunningen voor de 3e en 4e auto van bewoners niet meer verleend moesten worden. "Maar dat lost natuurlijk niks op" aldus Heijnen. "Die problemen zijn er echt niet omdat alle Havenbewoners vier auto's hebben. Dat is een schijnoplossing."

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.