Van enkele huidige bestuursleden loopt de zittingstermijn dit jaar af, tegelijkertijd zet de vereniging in op verdere versterking van het huidige bestuur. Voor functie van secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden is daarom een vacature opgesteld. De bijbehorende portefeuilles voor de algemene bestuursleden zijn onder andere ledenwerving, ledenbinding, ledenzorg, communicatie, regiobinding, organisatie van algemene politieke activiteiten voor de vereniging, ledenzorg, doelgroepenbeleid en dagelijkse politiek.

Een bestuurslid besteedt gemiddeld ongeveer 4 uur per week aan zijn functie. In (aanloop naar) een verkiezingsjaar is dat uiteraard meer. Het gaat om een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Het CDA Leiden is ervan overtuigd dat de komende periode stevig moet worden ingezet op versterking van de vereniging en vergroting van de zichtbaarheid in de stad onder verschillende Leidse doelgroepen. Meer dan ooit is een bruisende vereniging gewenst die aanstekelijk en herkenbaar is voor de hele stad. Het bestuur speelt hierin, naast de gemeenteraadsfractie en wethouder, een sleutelrol.

Een bestuursfunctie is daarom veelzijdig, omdat het naast de formele en statutaire bestuurstaken ook een functie is waarin strategie, politiek en een ‘hands on aanpak’ samenkomen. Het bestuur is nadrukkelijk op zoek naar leden die vorm willen geven aan de strategie voor de komende jaren en naast besturen vooral ook bereid zijn om zichtbaar en praktisch bij te dragen aan de organisatie van tal van activiteiten voor leden en niet-leden. Een bestuurslid is daarom enthousiast, een aanjager, een kartrekker en heeft naast passie voor politiek en strategie, ook passie voor onze mooie stad Leiden en de vereniging als geheel.

Het CDA is op zoek naar een veelzijdig persoon, maar niet noodzakelijkerwijs naar een alleskunner. Er moet ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling zijn. Het bestuur als geheel moet uiteraard van alle markten thuis zijn. De uiteindelijke samenstelling is een optimale mix van kennis, ervaring, competenties en vormt een evenwichtige afspiegeling van de vereniging en de stad.

Vacaturetekst Afdelingssecretaris

Vacaturetekst Afdelingspenningmeester 

Vacaturetekst Algemeen Bestuurslid


Solliciteren
Indien u interesse heeft, vragen wij u om uw CV, vergezeld van een korte motivatiebrief, te sturen aan voorzitter@cdaleiden.nl

De deadline is 29 juli 2018.

Proces
Het doel is om zowel op de Algemene Ledenvergadering voor de zomer als de eerste na de zomer, bestuursleden ter instemming aan de leden voor te dragen. De invulling hiervan gebeurt in overleg met de sollicitant en is afhankelijk van de totale bestuurssamenstelling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.