Afgelopen maandag was het CDA Leiden aanwezig bij de bestuurlijke conferentie ‘De Limes dichterbij’ over de Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes. De conferentie vond plaats in het Rijksmuseum van Oudheden waardoor de aanwezigen meteen een kijkje konden nemen bij de nieuwe afdeling over Nederland in de Romeinse tijd. De bijeenkomst ging over de te doorlopen procedure bij de VN-organisatie Unesco en de bekendheid van de Limes. Ook werd er een topvondst onthuld. Kunnen we in 2021 het Werelderfgoed-logo op ons broodje verwachten?

De Limes lopen van Schotland via de Rijn tot aan de Zwarte Zee en vormen de oude noordgrens van het Romeinse Rijk. Leiden is een onderdeel op de kaart. Tussen de wijken Roomburg en Meerburg ligt het archeologische park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd om de grens te bewaken: castellum Matilo. Dit ligt onder het park begraven. Er zijn in Nederland in totaal 26 limes gemeenten die gezamenlijk met het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, een procedure zijn gestart om de Limes op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen.

Over het algemeen is een aanvraag bij Unesco niet gemakkelijk. De procedure is gestart in 2011 en naar verwachting zal pas in 2021 het definitieve besluit worden genomen of de Romeinse Limes Werelderfgoed zijn. Dit jaar nog moeten de deelnemende gemeenten, waaronder dus Leiden, hun begrenzingsvoorstellen doen en zal er verder dossier worden gemaakt om uiteindelijk een compleet voorstel bij Unesco te kunnen indienen.

Het CDA is enthousiast over de Werelderfgoednominatie. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt om de geschiedenis te koesteren en recht te doen. Het CDA ziet ook zeker kansen voor de stad Leiden en het Park Matilo. Het CDA zal de komende tijd de procedure nauwlettend in de gaten houden en vindt dat er al geanticipeerd kan worden over wat de mogelijke de consequenties zijn van de titel Werelderfgoed. Eén van de adviezen van afgelopen maandag was dat we moeten proberen te werken alsof we al Werelderfgoed zijn. Er moet dus goed nagedacht worden over hoe het park straks kan worden gebruikt en hoe het zit met de publieke bereikbaarheid. Wie weet kunnen we dan straks bij de bakker broodjes kopen met het Werelderfgoed-logo!

Namens het CDA is Sophie Brinkel woordvoerder op het gebied van Cultuur, Erfgoed en Historie. Heeft een vraag of een opmerking over Leiden op de Unseco Werelderfgoedlijst, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.