27 augustus 2018

Hoogbouw Zuid-West, ondergronds parkeren & ondermijningstoets

Het CDA Leiden is vlak voor het reces bezig geweest met drie verschillende belangrijke Leidse kwesties: passende woningbouw, ondergronds parkeren om o.a. ruimte te creëren voor groen en het tegengaan van ondermijning. Zo steunt het CDA de buurtbewoners in Zuid-West, die bouwplannen niet bij de wijk vinden passen. Daarnaast heeft het CDA een motie ingediend om ondergronds parkeren vaker mogelijk te maken. Tot slot wil het CDA een ondermijningstoets bij elke vastgoedtransactie. 

CDA steunt buurtbewoners Zuid-West inzake bouwlocatie MBO Rijnland

In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling is voor de zomer gesproken over de ontwikkeling van hoogbouw aan de Churchillaan bij de locatie MBO Rijnland. Buurtbewoners kwamen inspreken in de vergadering en gaven aan dat de aan hen gepresenteerde bouwplannen te massaal en niet passend in de wijk zijn.

Het CDA is het met deze buurtbewoners van Zuid-West eens. Voor het CDA is woningbouw bespreekbaar, mits het passend is in de wijk. Dat betekent dat er gekeken wordt naar de huidige inrichting als rustige woonwijk met veel tuinen, brede straten en genoeg parkeerruimte voor iedereen. Daarin past niet hoogbouw met als enige reden om zoveel mogelijk mensen op een klein stukje Leiden op elkaar te proppen.

CDA wil meer ondergronds parkeren

Het CDA heeft net voor het reces een motie ingediend om te kijken naar de mogelijkheden van ondergronds parkeren. Door auto’s ondergronds te parkeren is er meer ruimte voor groen en meer ruimte om de broodnodige ruimere gezinswoningen te bouwen die Leiden hard nodig heeft.

Op dit moment wordt altijd achteraf gekeken of ondergronds parkeren een mogelijkheid is voor het bouwplan. Het CDA wil daar staand beleid voor en ondergronds parkeren vaker mogelijk maken.

Ondermijningstoets voor vastgoedtransacties

Het CDA wil dat bij elke vastgoedtransactie die de gemeente aangaat, de betrokken partijen worden getoetst op strafbare feiten en/of handelingen. Op deze manier wil het CDA witwassen door middel van vastgoed tegen gaan, om zo ook de georganiseerde criminaliteit die ook in de Leidse vastgoedwereld aanwezig is, een halt toe te roepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.