Het CDA is blij met het koersdocument Jeugdhulp en de visie die het college voor de Jeugdhulp heeft opgesteld. Het CDA staat pal voor hulp aan jongeren in Leiden die dit nodig hebben. Een duidelijke koers is dan ook heel welkom, zo zegt CDA Raadslid Julius Terpstra: "Sinds de decentralisaties van de jeugdhulp in 2015 zijn we in Leiden te lang bezig geweest met het pappen en nathouden van de jeugdhulp. Er ontbraken duidelijk kaders en er ontbrak een visie op hoe we als Leiden de jeugdhulp willen vormgeven. Die visie ligt er nu! Wat ons betreft gaat de jeugdhulp in Leiden een nieuwe fase in, namelijk de fase dat we gericht problemen gaan aanpakken." Daarnaast is Terpstra blijk dat Leiden de soms knellende regionale samenwerking mbt de jeugdhulp gaat loslaten. "We zijn als CDA blij dat we de samenwerking in Holland Rijnland-verband loslaten. Te vaak hebben we als Leiden de tekorten van anderen gedekt. Daarnaast is er in zo'n groot verband weinig ruimte voor maatwerk van jongeren in Leiden. Dat gaat nu anders nu we de inkoop op kleinere schaal gaan regelen. Prima wat het CDA betreft."


Het CDA had graag een extra kader willen toevoegen aan het koersdocument. "Jeugdhulp is er voor om Leidenaren te helpen die dat nodig hebben. De kwetsbare Leidenaren. Echter, jeugdhulp kost ook geld. Hoe lastig dat wellicht ook is, Het CDA vindt dat er binnen de jeugdhulp gestreefd moet worden naar budgetneutraliteit. We moeten opzoek naar manieren om de tekorten in te dammen. Dit uitgangspunt van budgetneutraliteit willen we graag opnemen in het koersdocument." Een voorstel van CDA en VVD om dat ook daadwerkelijk te doen haalde in de Raad echter geen meerderheid. "Dat is echt een gemiste kans, maar gelukkig ligt er een koersdocument waar het CDA zich qua inhoud heel goed in kan vinden. Aan de slag zouden wij zeggen!"

Heeft u vragen over de jeugdhulp in Leiden, over het sociale domein of een andere vraag of opmerking, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.