Tijdens de behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad is een voorstel van het CDA aangenomen om meer aandacht te schenken aan winkelgebieden en winkeliers buiten het Centrum. “Winkelcentra en individuele ondernemers buiten het centrum hebben het steeds moeilijker. Winkelcentra lopen achteruit, leegstand neemt toe, bezoekers blijven en dus kiezen steeds meer ondernemers er voor om te stoppen of te verkassen” zo zegt CDA Raadslid Joost Bleijie. “Ook zien we dat het aantal actieve bestuursleden van winkeliersverenigingen afneemt. Om de logische reden dat het draaiend houden van de winkel alle aandacht vraagt en dat nevenactiviteiten als een winkeliersvereniging op een laag pitje worden gezet. Gevolg is wel dat het aantal mensen dat de belangen van winkelgebieden behartigen en het aantal mensen dat de schouders kan zetten onder het verbeteren van de aantrekkelijkheid van een winkelgebied en het versterken van het ondernemersklimaat afneemt. Met alle gevolgen van dien.” Daarom heeft het CDA van wethouder Van Delft (GL) gevraagd om in gesprek te gaan met het Ondernemersfonds en met Ondernemend Leiden om te kunnen zien hoe de belangenbehartiging van de winkelgebieden verbeterd kan worden en welke (gezamenlijke) maatregelen genomen kunnen worden om het ondernemersklimaat te verbeteren. “We moeten er echt voor zorgen dat de winkelfaciliteiten in de wijken op orde blijven zodat de bewoners van de wijken ook in de toekomst nog gewoon hun boodschappen kunnen doen. Het is dan ook heel mooi dat de wethouder hier het gesprek over wil aangaan en voor de behandeling van de begroting de uitkomsten hiervan en de mogelijke maatregelen voorlegt aan de Raad.” Uiteindelijk haalde het voorstel van het CDA een ruime meerderheid in de Raad. “En dat is goed nieuws voor de winkeliers in de winkelgebieden buiten het centrum” aldus Bleijie.

 Wilt u meer weten over dit voorstel of wilt u de fractie van het CDA iets anders meegeven, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.