Het college van B&W gaat onderzoeken of er in minder belasting geheven kan gaan worden op panden van sportverenigingen, maatschappelijke instellingen en panden met een sociaal karakter. Dit naar aanleiding van opmerkingen hierover van CDA-Raadslid Joost Bleijie. Tot voor kort was het bij wet niet mogelijk om te differentiëren in de OZB-tarieven maar door toedoen van CDA Tweede Kamerleden Van der Molen en Omtzigt is dat nu wel mogelijk. Gevolg is dat ook Leidse verenigingen en instellingen in de toekomst een minder hoge rekening voor de OZB kunnen krijgen. “En dat is goed nieuws” zo zegt Bleijie, “verenigingen moeten vaak alle centen drie keer omdraaien om de vereniging draaiende te houden. Dat geldt ook voor maatschappelijke instellingen en panden met een sociaal karakter zoals buurthuizen. Die kunnen een belastingvoordeel dus goed gebruiken, al is het al om het hoofd boven water te houden.”

Als voorbeeld noemt Bleijie de stichting Dress for Success, een stichting die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passende kleding en advies helpt voor tijdens een sollicitatiegesprek. Een stichting die ook de gemeente (in)direct veel werk uit handen neemt. Dress for Success heeft een eigen pand aan de Beatrixstraat en betaalt daarover belasting: de zogenaamde OZB voor niet-woningen. “Dat zijn vaak bedragen die voor stichtingen als Dress for Success, maar ook voor sportverenigingen of buurthuizen, er flink inhakken. Zij betalen die belasting terwijl ze dat geld liever zouden willen uitgeven aan het helpen van mensen. Of in het geval van een sportvereniging, het bieden van goede sportfaciliteiten of het aanstellen van een goede trainer.” Door de wetswijziging kunnen de verenigingen, maatschappelijke organisaties en panden met een sociaal karakter nu minder belasting gaan betalen.  “Wettelijk mogen ze nu, anders dan voorheen,van het hoge belastingtarief naar het lage belastingtarief. Dat moeten we dan wel lokaal regelen.” Daarom stelde Bleijie de vraag of wethouder Dirkse (D66) bereid is om deze tariefverlaging te onderzoeken en om deze mee te nemen bij het opstellen van de volgende begroting. Daar was de wethouder graag toe bereid, "Wethouder Dirkse stond positief tegenover een tariefswijziging en daar ben ik heel blij mee. Wellicht dat we hierdoor in de toekomst de lasten van sportverenigingen, maatschappelijke instellingen en buurthuizen wat kunnen verlichten.”

Heeft u vragen over de OZB of de gemeentefinancien, of wilt u de CDA-fractie iets anders meegegeven, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.