Een tijdens de behandeling van de Kaderbrief door de Partij voor de Dieren ingediende motie om Leiden vuurwerkvrij te maken heeft het gehaald. Het CDA stemde tegen. “Natuurlijk is ieder ongeluk met vuurwerk een ongeluk te veel en natuurlijk kan je twijfels zetten bij de vele miljoenen vuurwerk die er tijdens Oud&Nieuw doorheen gaan, maar moties die niet uitvoerbaar zijn en die niet te handhaven zijn kunnen wij niet steunen”.

Tijdens het debat over de motie in de Raad gaf Burgemeester Lenferink aan dat Leiden de eerste stad zou zijn die vuurwerkvrij zou worden als de motie zou worden aangenomen. Maar daarmee was ook eigenlijk alles gezegd. Hoe een verbod te handhaven en of een verbod juridisch ook mogelijk is, kon Lenferink niet toezeggen. Op landelijk niveau wordt daar nog druk over gediscussieerd. De motie werd daarna door de indieners afgezwakt tot het zetten van stappen om Leiden op termijn vuurwerkvrij te maken. Niet direct een verbod dus maar wel het nemen van stappen om Leiden op termijn vuurwerk wel te verbieden. Voor het CDA was dat echter geen reden om de motie alsnog te steunen. “Dit kunnen we de politie, die toch al overbelast is en die toch al tot aan de nek aan in het werk zitten echt niet aandoen. Voor het handhaven van deze motie is veel te veel politiecapaciteit nodig, dat er simpelweg niet is. Bovendien is het heel raar dat je in Leiden wel vuurwerk mag kopen maar het niet mag afsteken. Daar zullen onze buurgemeenten blij mee zijn.” Bovendien meende het CDA dat een lokaal verbod geen soelaas biedt. "Dit is nou echt iets dat we op nationaal niveau zouden moeten organiseren om gemeenten niet in de problemen te brengen."

Uiteindelijk haalde de motie een ruime meerderheid bij de stemming in de gemeenteraad. “Wij zijn erg benieuwd naar de invulling, maar wij vrezen nog steeds dat dit voor de bühne een heel sympathieke motie is waar de handen ongetwijfeld voor op elkaar gaan, maar dat het handhaven van deze motie een ongelofelijk groot probleem zal worden. Wij zetten die capaciteit liever voor andere dingen in dan voor het bestrijden van vuurwerk op een avond tijdens het jaar."

Meer informatie over de ‘vuurwerkmotie’ of over andere standpunten van het CDA kunt u mailen naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.