Het bestuur van het CDJA Leiden is weer op volle oorlogssterkte. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Leidse jongerentak van het CDA werd het bestuur versterkt met 2 CDJA'ers. Abel van der Sluis wordt bestuurslid externe zaken en Hilde Klapwijk bestuurslid interne zaken. Naast Fedde van den Herberg, die de voorzittershamer overnam van Jonathan Provoost, Judith Leferink (secretaris) en Jonathan Provoost (nieuwe penningmeester), is het bestuur weer compleet. "En van plan om enthousiast het Leidse CDJA verder uit te bouwen" zo zei Judith Leferink. "We willen mooie activiteiten organiseren, goed communiceren met de leden en het aantal leden, met name de actieve leden verder uitbreiden." Een van de eerstvolgende activiteiten die op de planning staat, is de komende EL CID-week, de introductieweek voor nieuwe studenten in Leiden. "We zullen zowel op maandag als op donderdag deelnemen aanwezig zijn tijdens de EL CID week. Natuurlijk voor de gezelligheid, maar ook wel om te proberen nieuwe leden binnen te halen." Er zat nog meer in het vat zo bleek tijdens de Ledenvergadering. Het CDJA is in gesprek met voormalig CDA-premier Dries van Agt voor een lezing in Leiden. Dat zal in het najaar plaatsvinden.

Tijdens de vergadering in De Vergulde Kruik was CDA Fractievoorzitter Joost Bleijie te gast om met studenten en jongeren te praten over typisch studententhema's. De problemen op de Leidse woningmarkt, de flirt van de universiteit met Den Haag en de verdere internationalisering van de universiteit kwamen aan bod. Bovenal benadrukte Bleijie dat het CDJA een volwaardig onderdeel is van het CDA Leiden. "We denken wellicht nog te vaak in hokjes; Fractie, bestuur CDA Leiden en bestuur CDJA-Leiden. Die hokjes moeten wat mij betreft weg. Met z'n allen maken we de partij, ook in Leiden. Met z'n allen kunnen we campagne voeren om het CDA bij de Leidenaar te krijgen. Sinds kort zit het CDJA-bestuur ook met enige regelmaat bij de fractie. De lijnen zijn heel kort dus is er iets dat jongeren en studenten bezig houdt: kom langs, nodig jezelf uit bij de fractie! Pas dan kunnen wij het in de Leidse politieke arena brengen." 

Meer informatie over het CDJA Leiden is hier te vinden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.