Afgelopen donderdag werd met algemene stemmen de nieuwe aanpak voor jeugdcriminaliteit in de gemeenteraad aangenomen. Dit kwam voort uit een eerdere motie van onder andere het CDA. "We hebben het college opgeroepen met een zogenaamd 'integraal plan' te komen. Bij een lastig thema als jeugdcriminaliteit hoort niet alleen repressie en straf."

Het CDA vindt het belangrijk de jongeren ook perspectief te bieden; zoals de stimulans een opleiding te volgen of iemand naar werk te begeleiden. "En daar moeten we al vroeg mee beginnen. Daar voorziet dit plan ook in. Als we jongeren zien rondhangen die eigenlijk op school moeten zijn, direct aanspreken, ouders betrekken en in de gaten blijven houden dat ze niet afglijden in de criminaliteit." 

In Leiden hebben we wel moeten constateren dat er jongeren zijn die het predikaat 'hangjongere' al voorbij zijn en behoren tot de HIC-groep; degenen die zogenaamde 'high impact crimes' plegen. "Geweldadige overvallen, drugscriminaliteit of inbraak, al op jonge leeftijd. Ook hier heeft Leiden gekeken naar wat werkt in andere steden; zo is de Amsterdamse 'top 400' een inspiratie voor ons plan geweest. Hier wordt per jongere één hulpverlener als 'regisseur' aangewezen. Dat kan een politieagent of een sociaal werker zijn. Langs deze weg komt alle hulp in het gezin; aan de jongere, maar ook ouders, broertjes en zusjes. Zo kan er snel geschakeld worden en kan de hulp geboden worden die nodig is." 

In 2020 wordt het plan geëvalueerd. "Mocht dat nodig zijn, stuurt de raad uiteraard nog bij" aldus Heijnen. "Maar nu is het aan de hulpverleners om dit in de praktijk te brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in." 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.