18 mei 2019

Opinie: Aanpak Kinderarmoede

Hoewel Nederland één van de welvarendste landen ter wereld is, groeien toch veel kinderen op in armoede (378.000 kinderen). Dat betekent dat er kinderen niet mee kunnen op schoolreisje, kinderen niet kunnen sporten, geen laptop hebben of een nieuwe winterjas kunnen kopen. Het zijn allemaal zorgen waar wij niet vaak genoeg bij stil kunnen staan. Ook in Leiden. Je wil en moet erbij horen als kind, ongeacht je thuissituatie. Kinderen die opgroeien in armoede lopen een groter risico om later zelf ook in armoede te leven. Een goede (en gerichte) aanpak is dan ook zeer belangrijk.

Vorige maand nog riep Staatssecretaris Van Ark op om de kinderarmoede in Nederland naar nul te brengen. Naast deze oproep van Van Ark, zijn er de afgelopen tijd vele initiatieven gelanceerd. Ik noem bijvoorbeeld de Alliantie Kinderarmoede. Een initiatief van o.a. de Missing Chapter Foundation (bekend in Leiden van de Raad van Kinderen) om creatieve oplossingen te vinden voor de aanpak van kinderarmoede. Daarnaast leven er ook veel private initiatieven, zoals die van de Johan Cruijff Foundation en de Linda Foundation, om gezinnen met kinderen in Nederland te helpen met sport en welzijn.

Het CDA prijst deze initiatieven en het werk van maatschappelijke organisaties die ervoor zorgen dat kinderen toch mee kunnen op schoolreisje en op voetbal kunnen. Ook in de gemeente Leiden wordt er hard gewerkt aan de aanpak van kinderarmoede (zie ook het recente Beleidsplan Armoedebeleid). Het CDA vindt dat er goed moet worden samengewerkt tussen de gemeente en de betrokken organisaties (zoals de Stichting Leergeld en de Leidse scholen). Ook kan het CDA zich zomaar voorstellen dat het Leidse bedrijfsleven met de nodige support kan komen voor een nog betere aanpak in onze gemeente.

De aanpak van kinderarmoede is niet gemakkelijk. In contact komen met de mensen blijkt vaak lastig, omdat er soms ook sprake is van schaamte. Het CDA vindt dat de gemeente haar best moet doen om ook de werkende minima te bereiken. Zij vallen dikwijls tussen de wal en het schip, omdat ze voor bepaalde regelingen niet in aanmerking komen en toch onder die armoedegrens leven met hun kinderen. Een doelgroep waar wat het CDA betreft de aandacht naar toe mag gaan.

Het CDA zal zich daarom in Leiden blijven inzetten voor de aanpak van kinderarmoede. Dat de daarvoor bestemde gelden op de juiste manier worden besteed en terechtkomen bij hen die het nodig hebben. Zodat straks ieder kind in Leiden mee kan op schoolreisje! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.