In 2019 gaat het College van D66, GroenLinks en PvdA de Mobiliteitsnota herzien. Dit betekent dat zij met een actualisatie komen van het verkeers- en vervoersbeleid. Maatregelen wat betreft fietsverkeer, openbaar vervoer, parkeren en autoverkeer. Eén van de onderwerpen die een aanscherping van de Mobiliteitsnota 2015-2022 kent, is de zogenaamde ‘autoluwe binnenstad’. Wat betekent dat voor de Leidenaren en voor welk probleem is het een oplossing?

Waar D66 het een paar jaar geleden nog niet zag gebeuren dat de binnenstad autoluw zou zijn voor 2022, proberen zij nu met GroenLinks en de PvdA de auto haastig de stad uit te dwingen. Grote delen van de stad moeten autoluw gemaakt worden (zo weinig mogelijk auto’s) en sommige delen zelfs autovrij. Ofwel: verboden voor auto’s! Het doel van deze maatregelen is om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Maar is een aantrekkelijke binnenstad ook een binnenstad zonder auto’s vragen wij ons in de CDA-fractie af? Is deze coalitie niet te vlug van de voorzichtigheid van D66 afgesprongen?

Wij ondersteunen het beoogde doel van de maatregel, laat dat duidelijk zijn. Het behoeft geen uitleg dat het CDA pal staat voor het vergroten van veiligheid van de inwoners en dat wij Leiden graag zo aantrekkelijk mogelijk willen maken voor Leidenaren, gasten en de Leidse ondernemer. Tegelijkertijd vragen wij ons wel af hoe je de stad aantrekkelijk maakt voor Leidse ondernemers als je ervoor zorgt dat hun klanten uit de regio de binnenstad niet meer inkomen. Of hoe het voor ouders mogelijk blijft om de kinderen ’s avonds in het donker naar de sporthal, bioscoop of koopavond te brengen? Of naar de Winter Wonder Weken inclusief ijsbaan zoals die nu worden georganiseerd? Kunnen grootouders nog gemakkelijk op bezoek komen en kunnen ze nog normaal uit eten in Leiden? Wij voorzien dat het onbedachtzaam autoluw maken van de stad nadelige effecten kan hebben voor de bewegingsvrijheid van de Leidse samenleving. Een autoluwe binnenstad klinkt heel hip en bij de tijd, maar het heeft echt wel wat nadelige praktische gevolgen.

 Het CDA doet zoals bekend graag een appèl op de samenleving. We willen dat Leidenaren zelf van alles ondernemen en voor een ander klaarstaan. Dan versterken Leidenaren immers hun omgeving en de stad! Leidenaren moeten die mogelijkheid dan wel hebben, en niet beperkt worden door de ambities van het stadsbestuur. Wij vinden het belangrijk dat er een appèl op de Leidse samenleving gedaan kan blijven worden. Dat wordt ook de inzet van onze fractie bij de behandeling van de Mobiliteitsnota: ga eerst met de buurt in gesprek, neem de ervaring van ondernemers en buurtbewoners serieus. Bekijk daarna nogmaals of het waardevol is om het stadsdeel autoluw te maken. Begin eens op plekken waar het kan en waar het niet de stad meteen lam legt. Begin op een plek waar de mogelijkheden voor Leidenaren om elkaar te helpen niet wordt beperkt, de veiligheid en de leefbaarheid verbeterd wordt en de kracht van de Leidse ondernemer niet verzwakt. Alleen daar voegt het inperken van autoverkeer pas iets toe. Partij-ambities versterken de stad niet. De verantwoordelijke Leidenaar wel.

Jonathan Provoost, woordvoerder bereikbaarheid en parkeren CDA Leiden.

 Heeft u vragen over bereikbaarheid, mobiliteit of parkeren, of een andere vraag of opmerking, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.