19 februari 2018

Raad stemt in met nieuwe sportaccommodaties

 

De gemeenteraad van Leiden heeft donderdag het besluit genomen om voor 50 miljoen euro een nieuw zwembad, ijsbaan en sporthal te bouwen. In 2019 moet de bouw gaan starten. Naast de renovatie van buitenbad De Vliet komt er een gloednieuw binnenbad, een ijshal van minimaal 250 meter baan. In het nieuwe indoor sportcentrum aan de Boshuizerkade komen twee sporthallen, waarvan eentje met 2.000 zitplaatsen. Een motie van de PvdA en het CDA om de 3000 variant uit te zoeken haalde het niet.

Het CDA is tevreden over de genomen besluiten. De huidige sportaccommodaties zijn sterk verouderd en een investering in de Leidse sport was/is hard nodig. We kunnen onze mensen niet meer in de huidige accommodaties laten sporten. Het is triest dat dit besluit zo lang op zich heeft laten wachten. Al sinds 2012 wordt er gesproken over deze drie nieuwe accommodaties. Als CDA fractie zijn we dan ook blij dat nu eindelijk dit besluit is genomen. We zullen blijven toezien dat het proces richting de bouw geen verdere vertraging oploopt.

Indoor sportcentrum
Wat betreft het indoor sportcentrum diende het CDA een motie in (samen met de PvdA) om de 3000 stoeltjes variant als mogelijke optie open te houden. De hoofdhuurder ZZ Leiden heeft aangegeven ambities te hebben om uit te breiden, zelf private investeringen te doen en daarbij 3000 stoeltjes nodig te hebben. Graag hadden we gezien dat deze optie voor sportend Leiden was uitgezocht richting het uitvoeringsbesluit. Het CDA had wel als voorwaarde dat het inpassen van een grotere hal mogelijk moest zijn in de buurt en dat de extra kosten door ZZ betaald zouden worden. Helaas was er geen meerderheid voor dit voorstel.

Ijsbaan
Ook werd het besluit genomen dat Leiden minimaal een 250 meter ijsbaan wil bouwen. Dit ter vervanging van de huidige ijsbaan aan de Vondellaan. Iedereen wil een uitbreiding realiseren naar een 333 meter baan. Hiervoor moet de regio voor 1 oktober het resterende bedrag bij elkaar zien te vinden. Als CDA willen we onze bewondering uitspreken voor de inzet van de vele ijsclubs in Leiden en de regio die zo hard campagne voeren voor de 333 meter baan. De inzet is een voorbeeld voor anderen! Knap hoe maatschappelijke initiatieven echt het verschil kunnen maken. Het CDA stemde dan ook met volle overtuiging voor de bouw van de nieuwe ijsbaan.

Zwembad De Vliet
De ligweide bij zwembad de Vliet blijft ook in tact. Daar is het CDA heel erg blij mee! Ook werd er een motie aangenomen (mede ingediend door het CDA) die wil dat er bij de bouw van het nieuwe zwembed meer ambitie wordt getoond wat betreft duurzaamheid. Wat betreft het CDA wordt zowel het buitenbad als het binnenbad straks niet meer verwarmd door gas. Hier was zeer veel draagvlak voor en met dank aan de vasthoudendheid van de vrijwilligers van Vrienden van de Vliet en Red de Vliet gaat dit nu ook gebeuren. Dank daarvoor!

We gaan fors investeren in moderne sportaccommodaties in Leiden. We zetten een stap vooruit! 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.