21 december 2017

Sophie Brinkel geïnstalleerd als duo-raadslid

Fractie-assistent en kandidaat-Raadslid Sophie Brinkel is geïnstalleerd als duo-Raadslid voor het CDA Leiden. De formele beëdiging vond op 19 december plaats op de kamer van Burgemeester Lenferink in het Leidse Stadhuis. Sophie zal samen met Raadslid Joost Bleijie zitting nemen in de commissie Werk & Middelen, de commissie waar economie, cultuur, sociale zaken en financiën worden besproken. “We zijn op oorlogssterkte” liet Joost Bleijie weten, “en daar ben ik erg blij mee. Sophie is betrokken, enthousiast en door-en-door CDA’ er. De juiste eigenschappen als je het mij vraagt om het CDA in het stadhuis te vertegenwoordigen. Gelukkig blijft ze het duo-raadslidmaatschap combineren met haar fractie-assistentschap en ook met haar activiteiten in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is allemaal goed nieuws!”

Sophie Brinkel zal begin januari voor het eerst aanschuiven bij de commissie W&M. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zal haar beëdiging officieel bevestigd worden. Duo-raadsleden zijn leden die wel zitting hebben in de voorbereidende raadscommissies, maar geen zitting hebben en geen stemrecht hebben in de besluitvormende raad. 

Heeft u vragen aan Sophie Brinkel of aan de rest van de fractie, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.