Eens per maand vergadert de fractie van het CDA ergens op een locatie in een van de Leidse wijken. Tijdens de zogenaamde “fractie op locatie” wordt gesproken met CDA-leden die wonen in de wijk en met bewoners- en wijkvereniging(en) die in de wijk actief zijn. Fractievoorzitter Joost Bleijie: “De fractievergadering in een van de Leidse wijken is een uitstekende mogelijkheid om met wijkbewoners te spreken over hun zorgen en positieve ervaringen met de wijk. Zij weten als geen ander wat er speelt en welke onderwerpen wij in de Raad kunnen aandragen.” Afgelopen maandag 11 maart waren wij te gast in de Stevenshof.

De wijkraad van de Stevenshof is, dankzij betrokken buurtbewoners,  een actieve middelgrote wijkvereniging. Elk kwartaal wordt een wijkblad uitgebracht met een oplage van 4000 stuks. Eveneens organiseert de vereniging verschillende uiteenlopende activiteiten zoals een kinderspeurtocht tijdens Halloween. In het gesprek met een viertal bestuursleden van de wijkraad werden met name zorgen geuit over het plan om bij het Valkenburgermeer windmolens te plaatsen, de slechte doorstroming op de plaatselijke woningmarkt en de armoedeval die ontstaat wanneer er wordt verhuisd. Ook kwam de Rijnland Route aan bod. " Dat was geen verrassing" zo glimlachte CDA Raadslid Roeland Storm, die in de vorige raadsperiode veel te maken heeft gehad met de wijkvereniging over de Rijnland Route. De weg tegen houden lukt niet meer, zo beaamde de wijkvereniging, maar er wel reden tot andere zorg: Vooral de verwachte geluidsoverlast van de snelweg in wording is een breed gedeelde zorg in de wijk.

Door de toenemende vergrijzing in de wijk stellen de bestuursleden dat vereenzaming een steeds actueler probleem wordt in de Stevenshof. Samen met het programma “Stevenshof Vitaal” proberen de wijkraad en de gemeente eenzame ouderen te steunen. “Een prachtig initiatief”, beaamt duo-raadslid Julius Terpstra die zich in de Raad inzet om eenzaamheid onder Leidse ouderen én studenten tegen te gaan. De wijkraad benadrukte tevens het gevoel te hebben niet altijd onderdeel te zijn van de stad Leiden. “Een kwalijke zaak want de deze stad draait niet alleen om het centrum. Juist Leidse wijken zoals de Stevenshof zijn een belangrijk onderdeel van onze stad.”, aldus fractievoorzitter Joost Bleijie.     

 

De volgende Fractie op Locatie is op 1 april in de Petruskerk. Wilt u de fractie van het CDA iets meegegeven of wilt u te gast zijn bij een Fractie op Locatie, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.