Onzorgvuldig, onbetaalbaar en onverantwoord, zo noemde CDA fractievoorzitter Joost Bleijie de begroting zoals die door D66, GroenLinks en de PvdA is gepresenteerd. In de voorgestelde begroting zullen de lokale lasten voor Leidenaren flink stijgen, zal er ruim 400 miljoen euro geleend worden en zal het weerstandsvermogen (de ‘spaarpot’ waarmee onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen) worden verlaagd. Dat allemaal om de enorme lijst aan ambities van dit college te kunnen bekostigen. “De rekening van alle ambities wordt bij de Leidenaar neergelegd. Bovendien legt het enorme bedrag aan leningen een enorme hypotheek op toekomstige generaties en een mogelijkheid om die leningen weer terug te betalen is er nauwelijks” zo zegt Bleijie. “Op deze manier loopt de schuldquote op naar 163% en wordt Leiden het Griekenland van Zuid-Holland.”

' Samen maken we de stad arm' 

Wat jammer en zorgelijk is, zo meent Bleijie, is dat de collegepartijen nauwelijks bereid zijn om de zorg van het CDA en de verdere oppositie serieus te nemen door ambities te schrappen. “Wij horen iedere keer het collegemotto ‘samen maken we de stad’ maar als het om de begroting gaat is de afgelopen weken gebleken dat ondanks allerlei mooie woorden, de begrotingsuitgaven in beton gegoten zijn. De bereidwilligheid om ‘samen de stad te maken’ is dus flinterdun. Mochten we de begroting vaststellen in de gemeenteraad dan is wat mij betreft het nieuwe motto van dit college ‘samen maken we de stad arm’. De kans dat het CDA met deze begroting zal instellen is nul.” Het CDA heeft wijzigingsvoorstellen overwogen, maar twijfelt of ze die ook daadwerkelijk moet indienen. “Als wij niet het gevoel hadden dat een en ander tegen dovemans oren was, hadden we dat gedaan. Nu is dat niet zo. ‘Samen maken we de stad’ is een marketingslogan van het college, geen daadwerkelijk uitgestoken hand. En wij willen niet de bezuinigingen van het college gaan invullen omdat zij dat nalaten. Dat aapje heb ik liever niet op mijn schouder.”

Kosten van ambities te hoog

Het college houdt echter voet bij stuk en wil nauwelijks schrappen in ambities. Ze meent dat alle ambities noodzakelijk zijn om de stad verder te helpen. “Laat duidelijk zijn” zo zegt Bleijie, “Het CDA is ook een ambitieuze partij en willen ook heel graag heel veel mooie dingen doen voor de stad. De stad ook echt verder helpen. Echter, bij ons rijst na het opstellen van alle mooie ambities de vraag hoe we alle ambities gaan betalen? Die vraag lijken D66, GL en PvdA zich niet te hebben gesteld. Er is namelijk vanwege de beperkte middelen nauwelijks geschrapt in de waslijst aan ambities.” Maar zijn alle ambities dan noodzakelijk? Het CDA is toch ook voor bijvoorbeeld een goede riolering in Leiden Noord en voor geld naar onderwijshuisvesting? “Tuurlijk, dat zijn wij zeker. Maar dit college heeft daar het geld niet voor en moet daarvoor ongelofelijk veel geld lenen. Bovendien zijn er ook miljoenen aan uitgaven die helemaal niet noodzakelijk zijn. Miljoenen voor het ophogen van bruggen, voor fietscorridors naar alle randgemeenten, inclusief Zoetermeer en Noordwijk, investeringen in fietsparkeermanagers, stadsecologen, stadscurators, kunst in de openbare ruimte en verkeersmanagementsystemen. Er is geen Leidenaar die slapeloze nachten heeft als we dat niet doen. Nee dit college heeft een gat in de hand en leeft op de pof met alle gevolgen van dien. Daar hebben een hoop Leidenaren wel slapeloze nachten van denk ik, zeker als ze de rekening gepresenteerd krijgen.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.