11 maart 2023

Uitbreiding betaald parkeren in Leiden

Op 9 maart 2023 behandelde de gemeenteraad de aangepaste parkeer- en parkeerbelastingverordening. Hiermee wordt betaald parkeren in Leiden uitgebreid naar een aantal wijken in Leiden, namelijk Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort, Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg. De verordening vormt de uitwerking van de in de vorige collegeperiode vastgestelde parkeervisie en moet er voor zorgen dat de stad leefbaar en bereikbaar blijft, ook nu het aantal woningen in Leiden fors wordt uitgebreid. Voor CDA Leiden was een belangrijk punt dat de kosten van de eerste parkeervergunning buiten de binnenstad laag blijven. Dat is het geval; de tarieven in Leiden zijn relatief laag in vergelijking met de rest van het land.

Daarnaast heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor twee onderwerpen. Samen met de ChristenUnie hebben wij het college gevraagd om het parkeren bij woonzorgcentra betaalbaar te houden voor bezoekers én vrijwilligers. Wethouder Ashley North heeft toegezegd te onderzoeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Daarnaast heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor bewoners van sociale huurwoningen die na een sloop/nieuwbouwtraject terugkomen in hun oude wijk. Aangezien in geval van nieuwbouw geen parkeervergunningen worden afgegeven zouden zij het risico lopen hun auto niet meer kwijt te kunnen, tenzij de corporatie zorgt voor voldoende parkeerplekken op eigen terrein. Op dit punt heeft de wethouder toegezegd daar in voorkomend geval de corporaties op aan te zullen spreken.

Over twee jaar zal het parkeerbeleid geëvalueerd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.