CDA Leiden is op zoek naar een of twee nieuwe bestuursleden. We willen u van harte uitnodigen om te solliciteren.

Taken en verantwoordelijkheden 
De nieuwe bestuursleden vullen de standaardtaken (voorzitter, penningmeester, secretaris) aan binnen het bestuur. In het bestuur zijn er portefeuilles beschikbaar voor onder andere vicevoorzitter, ledenwerving, communicatie, organisatie van algemene politieke activiteiten voor de vereniging en doelgroepenbeleid. De verdeling van portefeuilles gaat binnen het bestuur in goed overleg. De tijdsbesteding vergt buiten verkiezingstijd enkele uren per maand.

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuurt u dan een mail naar secretaris@cdaleiden.nl. Voor vragen over deze vacature, kunt u contact opnemen met de voorzitter, Arine Sijl, op 06-40003361.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.