01 november 2017

Van het gas af: Maar niet ten koste van de portemonnee van de Leidenaar!

De raad heeft er lang op moeten wachten, maar daar werd de warmtevisie eindelijk gepresenteerd op 5 oktober. De gemeente stelt voor om 6 Leidse wijken in 2035 aardgasloos te maken. En waarom? Omdat Leiden zich wil houden aan de klimaatafspraken die in Parijs door vele landen met elkaar zijn afgesproken. Het CDA is voorstander om onze energievoorziening te verduurzamen en daarbij in te zetten op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie.

‘Maar, zo zegt duo-raadslid Arine Sijl, niet ten koste van alles’. ‘Je moet als bewoner zelf profijt hebben van deze verduurzaming, bijvoorbeeld door een lagere energierekening.’

De gemeente Leiden stelt zichzelf als doel om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn. Dat doen ze in de wijken die al worden aangepakt: Te beginnen in Leiden Zuid -West in 2017. Daarna volgen:

2. Merenwijk/Slaaghwijk

3. Noorderkwartier/de Kooi

4.Bio Science Park/Stationsgebied

5.De Mors

6.Stevenshof.

Deze wijken moeten uiteindelijk in 2035 aardgasloos zijn. Dit zijn allemaal wijken met veel woningen die om bouwkundige redenen relatief gemakkelijk kunnen worden aangepast, of om wijken die organisatorisch gezien het minst complex zijn om aan te sluiten op het warmtenet of om een combinatie van deze factoren, aldus de gemeente.

‘Omdat deze actie gevolgen heeft voor de bewoners in de verschillende gemeenten, zijn de gemeenten bij uitstek de vertegenwoordigers van de bewoners’, vindt Arine. Het moet daarom wel betaalbaar blijven voor alle bewoners. Ook de PvdA was dat van mening. Na lang doorvragen heeft Wethouder Dirkse toegezegd met een erratum te komen.

Ook is het CDA van mening dat de Leidenaar keuzeruimte voor de aanbieder moet hebben. Je moet tenminste kunnen kiezen uit twee aanbieders en de kosten mogen niet hoger liggen dan bij aardgas. Sijl: ‘Deze wijken zitten niet de meest draagkrachtige inwoners van Leiden. De gemeente moet hiermee rekening houden. Welke alternatieven krijgen deze wijkbewoners?’

Ook heeft het CDA gepleit voor ruimte aan de bewoners om hierover mee te spreken en invloed te hebben. De Leidse Milieuraad doet zelfs een aanbeveling om een klantenraad in te stellen. ‘In de wijkgerichte aanpak moeten de bewoners een stem hebben, te beginnen met de bewoners uit Leiden Zuid- West.  Daar begint immers het project al dit jaar. Dus geen tijd te verliezen’, zegt Sijl. De wethouder heeft hierop een toezegging gedaan. De wethouder zei daarbij dat er per wijk een communicatieplan wordt gemaakt, en zal worden gedeeld met de Raad.

In november komt het voorstel in de gemeenteraad. Het CDA maakt zich nog wel zorgen over de financiering die in een uitvoeringsbesluit moet komen. Dit hebben ze bespreekbaar gemaakt tijdens de bespreking van de bestuursrapportage en de Jaarbegroting op 24 oktober. ‘Er is geen geld voor de duurzaamheidsambitities zoals de warmtevisie aankomende jaren gereserveerd’, zo vertelt Sijl. Dit jaar begint de gemeente al met Leiden Zuid West van het gas af te halen. Hoe, dat is de vraag, er is nu geen geld voor:

1. Er is geen capaciteit bij het Cluster beheer, die alle ambities moet uitvoeren, zo staat in de bestuursrapportage,

2. Er is tot 2021 geld voor de duurzaamheidsagenda en daarna niet meer.

3. De precariobelasting wordt afgebouwd in 2021, en dat betekent nog minder inkomsten voor de gemeente.

Dus hoe verder met nieuwe ambities zoals de warmtevisie?

Hoewel de SP vond dat er geld moest blijven voor de duurzaamheidsfondsen en de wijkregisseur, had zij, net zoals de andere collegepartijen er alle vertrouwen in dat een volgend College daar wel geld voor zou reserveren, ondanks het schrappen van de precariobelasting. Conclusie van het CDA is dat er nu geen oren naar was in de Raad. ‘We zullen het zien’, aldus Sijl.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.