23 juli 2019

Veiligheid voorop bij bouwen in de stad

Het CDA heeft afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend om er voor te zorgen dat bij bouwplannen in de toekomst ook wordt afgewogen in hoeverre de veiligheid daar mee gediend is. Hiermee draagt de stadsontwikkeling bij aan een veiligere stad.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe een stad is ingericht, hoe gebouwen zijn ontworpen en hoe het stratenplan is ontwikkeld, gevolgen heeft voor de veiligheid van de leefomgeving. Door veiligheid als vraagstuk toe te voegen wordt dit onderkend en kan ook veiligheid als onderwerp waar over nagedacht moet worden bij stadsontwikkeling, een prominentere rol krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.