De zorgen die het CDA heeft over de gemeentefinanciën blijven, ook nu er over het jaar 2019 een positief resultaat van ruim € 7 miln is geboekt. “Een mooi resultaat” zo liet CDA fractievoorzitter Joost Bleijie tijdens de raadscommissie waarin de finacien over het 2019 werden gesproken weten, “maar we moeten welk kijken hoe dit tot stand is gekomen. Heel veel van de gestelde ambities zijn door dit college niet gerealiseerd. Het voordeel komt dus door niet uitgegeven bedragen omdat het college haar ambities niet heeft kunnen waarmaken. Dat is nou niet een reden om de vlag uit te hangen en taart te bestellen. Het is gelukkig wel voordelig voor de Leidse financiën.”

Volgens Bleijie is er naar aanleiding van de Jaarstukken, het financieel en inhoudelijk terugkijken op 2019, sowieso geen reden tot juichen. Zo stegen de lokale lasten in Leiden in 2019 flink en in de komende jaren wordt een verdere stijgen verwacht. Ambities en in de ogen van het college noodzakelijke investeringen moeten worden gerealiseerd en dus betaald. “Dat hakt er flink in bij Leidenaren” zo zegt Bleijie. “Neem nou de mensen die in een huurwoning wonen. Laten we aannemen dat die mensen het doorgaans minder breed hebben dan mensen die in een koopwoning wonen. Die mensen betaalden in 2019 10% meer lokale lasten. Tuurlijk, dat gaat om tientjes per jaar, maar voor deze mensen zijn juist die paar tientjes die het verschil kunnen maken.” Bleijie is van mening dat het college moet stoppen met het exorbitant verhogen van de lokale lasten. “Je jaagt Leidenaren in deze toch al lastige tijd onnodig op extra kosten. Je kan ook een paar niet noodzakelijke ambities zoals snelfietspaden, een mediafondsen of een fonds voor kunst in de openbare ruimte schrappen.”

Ook het bedrag dat het college uit heeft staan aan schuld neemt flink toe. “We geven in Leiden nog steeds veel meer geld uit dan dat er binnenkomst, simpelweg omdat er geen stopknop zit op de ambities van dit college. Om dit te betalen moeten we lenen. Misschien kunnen we de rentelasten van deze leningen wel betalen, maar we moeten dit bedrag ook nog eens een keer gaan terug betalen. Dat is vanwege de hoogte, ruim € 500 miln euro niet zo eenvoudig. We hebben gewoon een hypotheek op de toekomst genomen en hoe we dit terig gaan betalen weet niemand. Het college schuift deze rekening door naar volgende colleges. Daarmee regeert ze niet alleen over haar graf heen, maar het maakt de flexibiliteit voor toekomstige college ook een stuk kleiner. En dat is niet chique”.

Halverwege juli staat in de Raad het debat over de Kaderbrief, de opmaat naar de begroting 2021 op het programma. Nu is al duidelijk dat het college enorme tekorten heeft. De uitkering uit het gemeentefonds valt tegen, de tekorten op het Sociaal Domein nemen flink toe en de Coronacrisis heeft de gemeente voor extra onverwachte uitgaven gesteld. “Voor het financiële beleid van ‘scherp aan de wind zeilen’ hebben wij menigmaal gewaarschuwd. Nu lijken de slechte scenario’s waarheid te worden. Dat belooft een stevig debat te worden, zeker ook omdat het college ook bij de kaderbrief nauwelijks van plan is om ambities te schrappen. Ik begin dat zo’n beetje onverantwoord te vinden." GroenLinks fractievoorzitter Gebke van Gaal zei tijdens de commissie hierover: 'wij besturen nu de stad, wij hebben ambities en die willen we waarmaken.Wij vinden de manier waarop we de ambities financien goed te verantwoorden.' "Dan weten we weer waar we aan toe zijn. Het CDA vind deze manier van omgaan met gemeenschapsgeld onverantwoord voor alle Leidenaren. Leidenaren die op D66, GroenLinks en de PvdA hebben gestemd hadden dit kunnen weten. Als ze het hier ook niet mee eens zijn dan is er in 2022 een nieuwe kans om dit recht te zetten #GRV22.”

Heeft u vragen of opmerkingen over de gemeentefinancien of wilt u de CDA-fractie iets meegeven? Mail dan naar fractiecdaleiden@gmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.