"Leiden: geen stapel stenen en een optelsom van individuen, maar een gemeenschap. Burgers die van de stad een sterke stad willen maken" - de woorden van lijsttrekker Joost Bleijie over het verkiezingsprogramma GR2018. CDA Leiden stippelt de plannen uit.

CDA Leiden kiest voor een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Een Leiden waarin we geven om elkaar. Een stad waarin we werken, leren en sporten. Waar we samen letten op de veiligheid en de verzorgdheid in de wijk. En verder een oogje in het zeil houden, als iemand afglijdt of eenzaam is. Kortom, een stad van de menselijke maat. Joost Bleijie: ‘We gaan voor een stad waar mensen oog hebben voor elkaar, iets voor elkaar over hebben en samen willen investeren in hun wijk. Bij alle uitdagingen waar Leiden de aankomende jaren voor staat, wil het CDA ervoor zorgen dat iedereen zich thuis blijft voelen in onze stad.’

 Leefbaarheid, veiligheid en de aanpak van eenzaamheid onder ouderen moeten de aankomende jaren prioriteit zijn in het beleid. Daarnaast kiest het CDA voor extra ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Want zij leveren een onbetaalbare bijdrage aan onze samenleving. De komende maanden het CDA gaat naar de kiezer met een helder programma. Dit wordt gekenmerkt door de volgende speerpunten:

1. Het CDA is dé moderne gezinspartij. Het CDA komt op voor Leidse gezinnen door het faciliteren van een goede combinatie van werk en zorg.

2. Stevig optreden tegen overlast, radicalisering, polarisatie, cybercriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. Mensen moeten zich in de stad en in hun wijk veilig voelen.

3. Armoedebestrijding en het tegengaan van eenzaamheid zijn voor het CDA speerpunten van het sociale beleid van de gemeente.

4. Groen en water zijn onderdeel van de wijk. De boel wordt niet klakkeloos vol gebouwd, maar er wordt gezocht naar evenwicht en balans in de wijken.

5. Steun voor vrijwilligers en wie zich – in welke vorm dan ook - inzetten voor de stad. Zij kunnen op het CDA rekenen.

6. Het CDA wil onze stad goed doorgeven aan de volgende generatie. Daarom wordt de komende jaren stevig ingezet op duurzaamheid.

7. Het motto voor de gemeente: “Wij helpen u graag en goed.” De gemeentelijke overheid en haar medewerkers zijn dienstbaar aan haar inwoners. Wijkgericht werken staat centraal.

8. Bereikbaarheid en doorstroming van verkeer in Leiden is cruciaal. Het CDA zet hier sterk op in. De brug blijft dicht in de spits en er komen zoveel als mogelijk groene golven.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd onze lijsttrekker Joost Bleijie benaderen (joostbl@hotmail.com)

Nieuwsgierig naar het hele programma? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.