Bed Bad Brood

Er komen 8 landelijke centra voor uitgeprocedeerde asielzoekers (regeerakkoord 2017). Tot die komst van deze centra vindt het CDA Leiden dat de Leidse BBB voorziening open moet blijven. Wanneer de landelijke centra geopend zijn moet de Leidse BBB voorziening sluiten en moet Leiden mee in het landelijk beleid. Niemand hoeft wat betreft het CDA Leiden op straat te leven. Via de Noodopvang kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers kort worden opgevangen in Leiden waarna men na korte periode verplaatst naar een landelijk centra. De BBB voorzieningen zowel in Leiden als landelijk moeten gericht zijn op terugkeer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.