Bijstand

Het CDA Leiden vraagt van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een re-integratietraject zitten, een tegenprestatie. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Een combinatie met de WMO is dan mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.