Duurzaamheid

In de stad is de groene ruimte schaars ruimte schaars en kostbaar. Het CDA wil daarom de bestaande groene ruimte beschermen en wil meer groen in de stad. Het klimaatakkoord van Parijs verdient een lokale invulling in Leiden moet zoveel mogelijk overgeschakeld worden op duurzame energie. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en de ambtelijke huisvesting moet zoveel mogelijk naar minimaal label B worden gebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.