Eenzaamheid

De zorg en aandacht voor onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van familie, buren, kennissen en verenigingen. Wat het CDA betreft mag niemand in Leiden in eenzaamheid leven. Wij vinden het een verantwoordelijkheid van ons allen om mensen die in eenzaamheid leven te helpen. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook zeker voor jongeren en studenten. Er komen steeds meer signalen vanuit bijvoorbeeld het studentenleven dat een steeds grotere groep studenten zich om wat voor reden dan ook niet betrokken voelt bij de studie of studentengemeenschap. Een steeds grotere groep keert zich af van de samenleving en verdwijnt in eenzaamheid achter een anonieme voordeur. 

Om eenzaamheid onder jong en oud tegen te gaan wil het CDA een lokale aanpak eenzaamheid, waarvan een huisbezoek van alle 75-plussers door een vrijwilliger onderdeel uitmaakt. Wat betreft eenzaamheid onder jongeren en studenten wil het CDA graag de handen met verenigingen of onderwijsinstellingen in een slaan om eenzaamheid te bestrijden

Zie ons actieplan tegen eenzaamheid hier

Voor het CDA voert Julius Terpstra het woord over eenzaamheid en over het actieplan eenzaamheid. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die mailen naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.