Jeugdzorg

Niet de budgetten maar de kwaliteit moet leidend zijn binnen de jeugdzorg. Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg zijn zeer kwetsbaar. De zorg aan deze groep mag onder geen beding bijvoorbeeld halverwege het jaar stopgezet worden vanwege geld problemen. Mocht blijken dat de vergoedingen uit het rijk ontoereikend zijn, zal de gemeente Leiden, mede in regionaal verband, moeten bijplussen. Wel moet er gekeken worden hoe de transitie van het Rijk naar de gemeenten zo vorm gegeven kan worden zodat de tekorten zo snel mogelijk zijn weggewerkt. Het CDA ziet hierin een taak voor de sociale wijkteams en wil graag investeren in preventie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.