Milieuzone

Milieuzones zijn vooralsnog slecht handhaafbaar en het CDA wil landelijke eisen aan milieuzones. Als voldaan wordt aan deze voorwaarden wil ook het CDA Leiden milieuzones zodat ook Leidenaren schone lucht kunnen inademen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.