Sport

De Leidse sportparken moeten multifunctioneel benut worden door sportclubs, jongerenwerk, scholen etc. Verenigingen krijgen de mogelijkheid om het beheer van velden, zalen, kleedkamers en kantine zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Waar mogelijk geeft de gemeente deze voorzieningen in eigendom van de verenigingen. Het huidige sportareaal in Leiden is schaars, er mag geen m2 meer worden ingeleverd voor andere doeleinde dan sport. De gemeente ondersteunt verenigingen die moeite hebben met het vinden van vrijwilligers. We maken haast met de renovatie van buitenbad De Vliet, de komst van het nieuwe combi-zwembad, de sporthal en de ijsbaan (333 meter).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.